ZŠ s MŠ Hladovka

foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
4
foto1
5
Tel. +421 43 539 77 01
zs@zshladovka.edu.sk

ZŠ s MŠ Hladovka

027 13 Hladovka 238

Materská škola

Fotogaléria

Prihlásenie

Kto je prítomný?

Práve tu je 53 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Aktuality

Aj naša obec, ktorá je zriaďovateľom našej ZŠ s MŠ, sa zapojila do projektu Vybudovanie odborných učební vrátanie ich technického vybavenia v Základnej škole s materskou školou v Hladovke, ktorého cieľom je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov v našej škole, v rámci ktorého obec získala nenávratný finančný príspevok 161 635,33 €, z čoho je 144 621,08 € z finančnej podpory z EU - viď príloha. Môžeme sa tak tešiť, že na škole nám pribudne nová jazyková, biologicko-chemická učebňa a učebne informatiky a techniky,

Aj na našej škole sa 29. 6. 2018 konalo slávnostné ukončenie školského roka. Začasli sme ho svätou omšou a po nej sme sa stretli v priestoroch sály kultúrneho domu, kde najskôr pani riaditeľka pokarhala tých, ktorí sa počas školského roka nesprávali v súlade s našim školským poriadkom. Potom odmenila tých, ktorí mali výbornú dochádzku, vynikajúce vzdelávacie výsledky, reprezentovali školu v olympiádach a rôznych súťažiach. Na záver sa so školou rozlúčili tí najstarší - deviataci. Riaditeľstvo školy praje všetkým žiakom príjemné prázdniny, učiteľom a zamestnancom školy príjemnú dovolenku. Všetky fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérií.

V stredu a vo štvrtok, 27. a 28. 6. 2018, sa naša žiačka deviateho ročníka - Zlatica Kubicová - zúčastnila  celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018, ktorej 28. ročník sa konal v budove Slovenského rozhlasu v Bratislave. V silnej konkurencií si nakoniec v III. kategórií vybojovala vynikajúce II. miesto a zároveň sa zaradila medzi laureátov tejto súťaže. Vzhľadom k tomu, že v tomto ročníku sa súťaže zúčastnilo viac ako 35 000 žiakov z viac ako 2000 základných škôl, ide o naozaj veľmi cenné umiestnenie. Srdečne blahoželáme.

Koniec školského roka sme chceli aj my v ŠKD osláviť. Pripravili sme si preto záverečné posedenie - párty, kde sa podávala pizza a cola. Na spríjemnenie sme si púšťali moderné, ale aj ľudové pesničky, na ktoré sme si spoločne zatancovali.

V utorok, 26. 6. 2018, sa žiaci našej školy zúčastnili účelového cvičenia v prírode. Celý prvý stupeň sa vybral na dlhšiu prechádzku do okolia obce, kde pozorovali okolitú prírodu a živočíchy žijúce v okolitých potokoch a po návrate ich čakali ešte rôzne hry.
Žiakov druhého stupňa v súťaži čakali rôzne športové disciplíny ako napríklad beh cez prekážky, preskoky prekážok, hod granátom na cieľ, plazenie, beh v maskách a pod. Najrýchlejšie družstvá v dvoch kategóriach boli odmenené sladkosťami. Po skončení súťaže si ešte zahrali futbal, volejbal, basketbal a pod. Všetky fotografie nájdete vo fotogalérii.

Siedmaci dnes, 22. 6. 2018, absolvovali pútavú exkurziu na Oravskej meteorologickej stanici v Liesku. Reálne videli rôzne prístroje, ktoré zaznamenávajú informácie získavané zo vzduchu: nárazy vetra, rýchlosť, intenzita vetra, čistota ovzdušia, vlhkosť, teplota vzduchu, vyparovanie, množstvo a intenzitu zrážok, rádioaktivitu, do akej hĺbky pôdy prenikne mráz a iné dôležité informácie, ktoré sa pravidelne odčítavajú elektronicky ale aj osobou, ktorá má práve na stanici službu. Pre žiakov to bola zaiste zábavná a zaujímavá hodina Fyziky, ktorú by si priali častejšie.

Predposledný júnový týždeň od 18. 6. do 22. 6. 2018 žiaci 2., 3. a 4. ročníka strávili na plaveckom výcviku v Dolnom Kubíne. Pod vedením skúsených plavčíkov z plaveckej školy Tulipánik sa žiaci zdokonalili v rôznych plaveckých štýloch. V posledný deň naši odvážni plavci predviedli svoje plavecké schopnosti, ktoré môžu využiť počas letných prázdnin, na ktoré sa všetci veľmi tešíme.

Dňa 21. 6. 2018 sa žiačky 9. A a 9. B v rámci predmetu Špecifickej prípravy dievčat zúčastnili exkurzie na SSŠ EDUCO Slanická osada Námestovo na záverečných skúškach odborov kuchár, čašník a cukrár, kde si mali možnosť pozrieť prípravu kompletných menu (predjedlo, polievka, hlavné jedlo a dezert z kuchyne niektorého štátu Európskej únie, ktoré si vylosovali), prípravu slávnostného prestierania pre nejakú príležitosť, výzdobu torty, prípravu dezertu z "dielne budúcich cukrárov" a obhajobu svojej práce. Takto si dievčatá doplnili svoje poznatky z daného predmetu. 

20. 6. 2018 reprezentovala našu školu na Majstrovstvách Slovenska v atletike dievčat žiačka ôsmeho ročníka Bernadeta Hutlasová v hode kriketovou loptičkou. Bernadeta skončila na peknom 3. mieste, výkonom 57,31 m. Srdečne blahoželáme.

Nielen na Kubínskych spievankach, ale aj na celoštátnej súťažnej prehliadke detského hudobného folklóru Vidiečana Habovka potvrdila Zlatica Kubicová, že dievčatá v Hladovke vedia spievať. Aj na tejto celoslovenskej súťaži, ktorá sa konala dňa 16. 6. 2018, si v kategórií sólistov spevákov vyspievala krásne Zlaté pásmo a získala titul laureáta súťaže, čo je v histórií DFS Goral prvé takéto umiestnenie v tejto súťaži.
Výborne si počínala aj detská goralská muzika v zložení Andrej Kubica, Gabriel Buš, Mário Šprlák a Andrej Brnušák. Chlapci obsadili krásne Zlaté pásmo. Goralské melódie budú vyhrávať aj na Folklórnom festivale vo Východnej a to v nedeľňajšom programe Michala Nogu 1. 7. 2018.

    

Aktuálne video

Naposledy pridané video


Zlatica Kubicová, krajské kolo Slávik Slovenska, Žilina, III. kat. 6. 6. 2018


Zlatica Kubicová, Matičný sláviček, III. kat. 15. 5. 2018


Viktória Harmatová, Matičný sláviček, III. kat. 15. 5. 2018


Matičný sláviček, III. kategória, 15. 5. 2018


Matičný sláviček, II. kategória, 15. 5. 2018


Ingrid Šprláková, Matičný sláviček, I. kat., 15. 5. 2018


Klaudia, Bušová, Matičný sláviček, I. kat., 15. 5. 2018


Slávik Slovenska, I. kat., 7. 5. 2018

 


Slávik Slovenska, II. kat., 7. 5. 2018

 


Slávik Slovenska, III. kat., 7. 5. 2018


Školské kolo Slávik Slovenska, 25. 4. 2018


Školské kolo Dilongstar, 25. 4. 2018


Zápis do I. ročníka, 19. 4. 2018