foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
4
foto1
5
Tel. +421 43 539 77 01
zs@zshladovka.edu.sk

ZŠ s MŠ Hladovka

027 13 Hladovka 238

Fotogaléria

Prihlásenie

Kto je prítomný?

Práve tu je 53 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Talianske mestské štáty
- rozvoj hospodárstva, nárast meštianstva, ktoré je nespokojné so svojím postavením a presadzuje vládu volenej mestskej rady
- rozvoj miest -  Florencia, Janov, Benátky, Pisa, Miláno, Rím...
- rozvoj vzdelania – potrebné k vedeniu podnikov
- upriamenie na pozemskú stránku života a jeho svetské radosti
- rodina Medici – bankári a podporovatelia umenia.

Humanizmus a Renesancia
1. Humanizmus (ľudský) - myšlienkové hnutie 14. – 16. storočia, ktoré  kladie dôraz na štúdium človeka a ľudských vlastností
- upriamuje sa na človeka, prírodu a pozemský svet
- podopretý objavmi
- vedci a myslitelia humanizmu:
Erazmus Rotterdamský, Thomas More, Niccolo Machiavelli – hľadali odpoveď na spravodlivejšie usporiadanie sveta i lepšie postavenie človeka na svete - umožní to výchova
Johannes Gutenbergvynálezca kníhtlače – dostupnejšie knihy = šírenie vzdelanosti
Mikuláš Kopernik – autor heliocentrickej sústavy ( stredom vesmíru je Slnko nie Zem)
Galileo Galilei – „A predsa sa točí !“
Gordiano Bruno – upálený
2. Renesancia (znovuzrodenie)
- pripomínanie si starovekého Ríma, ktorý sa stal vzorom
- kultúrne a umelecké obdobie, hlásiace sa k  obnove antických ideálov v 15. – 16. storočí, zamerané na verné zobrazenie prírody a človeka
- napodobňovanie antiky v staviteľstve i literatúre ( kupoly, stĺpy, oblý oblúk, súmernosť, priestrannosť, účelnosť)
- stavali sa hlavne svetské stavby: paláce, univerzity, mestské domy, radnice, knižnice, zvonice, mosty
- šľachta sa sťahuje z hradov , mení životný štýl a bývanie – výstavba zámkov, kaštieľov  a palácov
- rozvoj školstva, vied – zaoberajúcich sa výskumom človeka, jeho miestom vo svete
Leonardo da Vinci – maliar, básnik, vynálezca
Michelangelo Buonaroti – sochár, maliar, staviteľ
Rafaelo Santi - maliar
Donatello - sochár

    

Aktuálne video

Naposledy pridané video

Tobias Buš, Matičný sláviček,15. 5. 2019


Rozprávková noc, 30. 4. 2019


Šk. kolo Slávik Slovenska 2019,
17. 4. 2019


Zápis do I. ročníka, 4. 4. 2019


Privítajme starkých v škole, 16.11.2018


Jesenná slávnosť, 24.10. 2018Zlatica Kubicová, finále celoslovenského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018, III. kategória - 2. miesto, Bratislava 28. 6. 2018


Zlatica Kubicová, krajské kolo Slávik Slovenska, Žilina, III. kat. 6. 6. 2018


Zlatica Kubicová, Matičný sláviček, III. kat. 15. 5. 2018


Viktória Harmatová, Matičný sláviček, III. kat. 15. 5. 2018


Matičný sláviček, III. kategória, 15. 5. 2018