foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
4
foto1
5
Tel. +421 43 539 77 01
zs@zshladovka.edu.sk

ZŠ s MŠ Hladovka

027 13 Hladovka 238

Fotogaléria

Prihlásenie

Kto je prítomný?

Práve tu je 200 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Aktuality

Dnešný, už štvrtý ročník tejto populárnej súťaže medzi žiakmi nižšieho sekundárneho stupňa sa konal v Základnej škole s materskou školou Oravská Polhora. Naša škola sa tejto súťaže zúčastnila so žiakmi: Natáliou Pikulovou, Sanuelom Greštiakom, Emou Šikyňovou, Alexandrou Bugajovou a deviaty ročník zastupovala Barbora Masláková. Práve jeden člen nášho tímu a to Samuel Greštiak z triedy 7.B získal v II. kategórii žiakov 7. a 8. ročníka prvé miesto. Srdečne gratulujeme a tešíme sa na jubilejný 5. ročník, ktorý sa uskutoční na základnej škole v obci Rabča.

Už sa stalo tradíciou, že na sviatok svätého Martina naša škola poriada lampiónový sprievod. Ani tento rok nebol výnimkou a tak sme sa v pondelok, 11. 11. 2019,  stretli  večer o 18:00 hod., kde najskôr prebehla súťaž o najkrajší, doma vyrobený, lampión, alebo lampáš. Všetci, ktorí si dali tú námahu a lampáš, alebo lampión si doma vyrobili, boli odmenení sladkou maškrtou. Od školy sme sa všetci presunuli na horný koniec dediny, kde sme vypúšťali lampióny šťastia. Potom sme sa všetci spoločne vrátili do školy, kde sa podával teplý čaj, ktorý pre všetkých pripravila naša pani školníčka. Dúfame, že si túto akciu zopakujeme aj na budúci rok. Aká bola atmosféra a v akom hojnom množstve sme sa zúčastnili sprievodu, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Tohtoročné "babie leto" nám doprialo veľa slnka, tepla a krásne sfarbených listov zo stromov. Tie sme v jedno jesenné popoludnie využili aj v našom ŠKD. Deti sa rozdelili do skupiniek a museli vytvárať rôzne obrazy z listov. 

Dňa 8. 11. 2019 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili besedy v rámci projektu Budúcnosť pre nás, naše deti, našu Úniu. Ide o projekt Európskej únie, ktorého realizátorom je mesto Trstená. Prvá časť besedy pod názvom Sloboda nie je samozrejmosť, bola venovaná 30. výročiu nežnej revolúcie. V druhej časti mali žiaci možnosť diskutovať s europoslancami Eugenom Jurzycom a Michalom Wiezikom na aktuálne témy Európskej únie.

Dňa 18. 10. 2019 sme opäť navštívili ŠKD Suchá Hora v rámci spoločnej družby. Deti sa veľmi tešili, a hlavne prváci a tí, ktorí ešte neboli v družobnom školskom klube. Po srdečnom privítaní a vzájomnom predstavení, sme si spoločne zahrali hru "Ovce, ovce", ktorú v oboch kluboch majú veľmi radi. Neskôr prišiel na rad súboj vo vybíjanej a futbal. Vybehaní a posilnení pripraveným občerstvením sme sa rozlúčili pozvaním na ďalšie "stretko," ktoré bude u nás v Hladovke.

Dnes, 28. 10. 2019 absolvovali naši piataci a siedmaci skupinové aktivity na tieto témy: 5. ročník - Ako sa správne učiť? 7. ročník - Vplyv médií.
Žiaci 5. ročníka sa oboznámili so správnymi návykmi a zásadami efektívneho učenia sa a sebavzdelávania. Pani Mgr. Karasová Ivana im vysvetlila ako si správne rozdeliť čas na učenie, relax, príp. záujmy s dodržaním zásad psychohygieny.
Mgr. Šálková Denisa siedmakov poučila o tom, ako médiá ovplyvňujú myslenie, konanie pozitívne, ale v mnohých prípadoch aj negatívne. K danej téme žiaci diskutovali, riešili interaktívne aktivity.
Za prevedenie týchto skupinových aktivít ďakujeme Centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Tvrdošíne.

V stredu, 24. 10. 2019, sa žiaci prvého stupňa zúčastnili jesennej slávnosti, ktorú pre nich pripravili pani učiteľky I. stupňa spolu so žiačkami 9. ročníka. Tak, ako každý rok, tak aj tento sme pre našich prvákov pripravili viacero aktivít, ktoré sa niesli v zdravom duchu "Ovocná párty." Naši prváčikovia museli plniť veľa zaujímavých úloh, aby pomohli predávačke odhaliť záhadu strateného ovocia z jej ovocinárstva. Zvládnutím všetkých pripravených úloh ich triedna pani učiteľka pasovala za právoplatných žiakov našej školy. Pri plnení úloh im pomáhala všetkým známa skupina pátračov ScoobyDoo. Spolu sme sa naučili, že zdravšie ako sladkosti je určite sladké ovocie. Naši prváci spolu so svojimi rodičmi pripravili ovocné pochúťky a ostatní žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľkami pripravili pre všetkých chutný ovocný šalát. To, ako to tam vyzeralo, si môžete pozrieť na fotografiách p. Korčekovej a M. Chovančáka (7.roč.), za čo im týmto ďakujeme. Na podobnú akciu sa tešíme aj o rok. 

V pondelok, 21. 10. 2019, sa nám naskytla jedinečná príležitosť absolvovať životnú cestu jedného chalana, ktorého príbeh bol stvárnený v tzv. Protidrogovom vlaku. Daná expozícia bola pre žiakov deviateho a ôsmeho ročníka pripravená pútavou formou. Boli im priblížené dôsledky užívania legálnych aj nelegálnych drog. Interiér vlaku živo poukázal na všetky úskalia, neslávne konce a v neposlednom rade i utrpenie okolia jedincov, ktorí prepadli závislostiam. Odkaz vlaku znie: „Nebuď ovca a povedz nie!!!“

Dňa 17. 12. 2019 (štvrtok) sa naši žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili obvodného kola futbalovej súťaže McDonald's Cup na základnej škole v Trstenej. Hralo sa o postup na okresné kolo, do ktorého naši žiaci nepostúpili aj napriek horlivému úsiliu a snahe. Trénovať ale budeme určite aj naďalej.

Dňa 18. 10. 2019 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili výzvy svätého otca, aby sa milión detí modlilo ruženec za mier a pokoj vo svete. Dúfame, že naše modlitby budú vyslyšané a pokoj budeme šíriť všade okolo nás.

    

Prihláška do I. ročníka

Aktuálne video

Naposledy pridané video

Maškarný ples na ZŠ s MŠ Hladovka, 31. 1. 2020

Vianočná akadémia, ZŠ s MŠ Hladovka, 15. 12. 2019

Tobias Buš, Matičný sláviček,15. 5. 2019


Rozprávková noc, 30. 4. 2019


Šk. kolo Slávik Slovenska 2019,
17. 4. 2019


Zápis do I. ročníka, 4. 4. 2019


Privítajme starkých v škole, 16.11.2018


Jesenná slávnosť, 24.10. 2018Zlatica Kubicová, finále celoslovenského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018, III. kategória - 2. miesto, Bratislava 28. 6. 2018