foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
4
foto1
5
Tel. +421 43 539 77 01
zs@zshladovka.edu.sk

ZŠ s MŠ Hladovka

027 13 Hladovka 238

Materská škola

Fotogaléria

Prihlásenie

Kto je prítomný?

Práve tu je 42 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Aktuality

Na stredu 13. 9. 2018 naplánovalo vedenie školy účelové cvičenie v prírode. Kým žiaci piateho až siedmeho ročníka v areáli školy plnili rôzne zábavno-športové úlohy, žiaci ôsmeho a deviateho ročníka využili tento slnečný deň babieho leta a prešli si Prosiecku dolinu, na Oblazoch navštívili mlyn, kde sa dozvedeli čo to o jeho chode, funkcii a technickom prevedení. Zoznámili sa s nepočetnými zvieracími obyvateľmi tejto usadlosti a pokračovali cez Kvačiansku dolinu s krásnymi vyhliadkami do roklín i na hrebeň Malej Fatry. Viac fotografií z tohoto dňa nájdete vo fotogalérií.

Dňa 12.9.2018 sa žiaci prvého stupňa spolu so svojimi pani učiteľkami zúčastnili divadelného predstavenia v Liesku. Odprezentovali nám ho víťazné triedy základnej školy v Liesku, ktoré boli zapojené v projekte Supertrieda. Dramatické predstavenia sa niesli v duchu porekadla Remeslo má zlaté dno.

Nový školský rok 2018/2019 sme na našej škole zahájili v pondelok, 3. 9. 2018 svätou omšou. Po nej sme sa všetci stretli na chodbe školy, kde nás po úvodnej hymne privítala p. riaditeľka, popriala veľa úspechov žiakom i učiteľom v novom školskom roku. Osobitne privítala prváčikov, ktorým najstarší žiaci na privítanie darovali kvietok a pán starosta pastelky. Privítala aj nových žiakov - piatakov zo Suchej Hory, p. učiteľku Blahovú, ktorá sa do školy vrátila po materskej dovolenke a v krátkosti oboznámila prítomných o tom, čo nás čaká v novom šk. roku. Potom sa žiaci rozišli do svojich tried, kde ich už čakali triedni učitelia.
Riaditeľstvo školy praje v novom školskom roku všetkým svojim žiakom, učiteľom, zamestnancom i rodičom hlavne veľa zdravia, šťastia s úspechov. Niekoľko ďalších fotografií o tom ako to u nás vyzeralo nájdete aj tu.

Aj naša obec, ktorá je zriaďovateľom našej ZŠ s MŠ, sa zapojila do projektu Vybudovanie odborných učební vrátanie ich technického vybavenia v Základnej škole s materskou školou v Hladovke, ktorého cieľom je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov v našej škole, v rámci ktorého obec získala nenávratný finančný príspevok 161 635,33 €, z čoho je 144 621,08 € z finančnej podpory z EU - viď príloha. Môžeme sa tak tešiť, že na škole nám pribudne nová jazyková, biologicko-chemická učebňa a učebne informatiky a techniky,

Aj na našej škole sa 29. 6. 2018 konalo slávnostné ukončenie školského roka. Začasli sme ho svätou omšou a po nej sme sa stretli v priestoroch sály kultúrneho domu, kde najskôr pani riaditeľka pokarhala tých, ktorí sa počas školského roka nesprávali v súlade s našim školským poriadkom. Potom odmenila tých, ktorí mali výbornú dochádzku, vynikajúce vzdelávacie výsledky, reprezentovali školu v olympiádach a rôznych súťažiach. Na záver sa so školou rozlúčili tí najstarší - deviataci. Riaditeľstvo školy praje všetkým žiakom príjemné prázdniny, učiteľom a zamestnancom školy príjemnú dovolenku. Všetky fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérií.

V stredu a vo štvrtok, 27. a 28. 6. 2018, sa naša žiačka deviateho ročníka - Zlatica Kubicová - zúčastnila  celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018, ktorej 28. ročník sa konal v budove Slovenského rozhlasu v Bratislave. V silnej konkurencií si nakoniec v III. kategórií vybojovala vynikajúce II. miesto a zároveň sa zaradila medzi laureátov tejto súťaže. Vzhľadom k tomu, že v tomto ročníku sa súťaže zúčastnilo viac ako 35 000 žiakov z viac ako 2000 základných škôl, ide o naozaj veľmi cenné umiestnenie. Srdečne blahoželáme.

Koniec školského roka sme chceli aj my v ŠKD osláviť. Pripravili sme si preto záverečné posedenie - párty, kde sa podávala pizza a cola. Na spríjemnenie sme si púšťali moderné, ale aj ľudové pesničky, na ktoré sme si spoločne zatancovali.

V utorok, 26. 6. 2018, sa žiaci našej školy zúčastnili účelového cvičenia v prírode. Celý prvý stupeň sa vybral na dlhšiu prechádzku do okolia obce, kde pozorovali okolitú prírodu a živočíchy žijúce v okolitých potokoch a po návrate ich čakali ešte rôzne hry.
Žiakov druhého stupňa v súťaži čakali rôzne športové disciplíny ako napríklad beh cez prekážky, preskoky prekážok, hod granátom na cieľ, plazenie, beh v maskách a pod. Najrýchlejšie družstvá v dvoch kategóriach boli odmenené sladkosťami. Po skončení súťaže si ešte zahrali futbal, volejbal, basketbal a pod. Všetky fotografie nájdete vo fotogalérii.

Siedmaci dnes, 22. 6. 2018, absolvovali pútavú exkurziu na Oravskej meteorologickej stanici v Liesku. Reálne videli rôzne prístroje, ktoré zaznamenávajú informácie získavané zo vzduchu: nárazy vetra, rýchlosť, intenzita vetra, čistota ovzdušia, vlhkosť, teplota vzduchu, vyparovanie, množstvo a intenzitu zrážok, rádioaktivitu, do akej hĺbky pôdy prenikne mráz a iné dôležité informácie, ktoré sa pravidelne odčítavajú elektronicky ale aj osobou, ktorá má práve na stanici službu. Pre žiakov to bola zaiste zábavná a zaujímavá hodina Fyziky, ktorú by si priali častejšie.

Predposledný júnový týždeň od 18. 6. do 22. 6. 2018 žiaci 2., 3. a 4. ročníka strávili na plaveckom výcviku v Dolnom Kubíne. Pod vedením skúsených plavčíkov z plaveckej školy Tulipánik sa žiaci zdokonalili v rôznych plaveckých štýloch. V posledný deň naši odvážni plavci predviedli svoje plavecké schopnosti, ktoré môžu využiť počas letných prázdnin, na ktoré sa všetci veľmi tešíme.

    

Aktuálne video

Naposledy pridané video


Privítajme starkých v škole, 16.11.2018


Jesenná slávnosť, 24.10. 2018Zlatica Kubicová, finále celoslovenského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018, III. kategória - 2. miesto, Bratislava 28. 6. 2018


Zlatica Kubicová, krajské kolo Slávik Slovenska, Žilina, III. kat. 6. 6. 2018


Zlatica Kubicová, Matičný sláviček, III. kat. 15. 5. 2018


Viktória Harmatová, Matičný sláviček, III. kat. 15. 5. 2018


Matičný sláviček, III. kategória, 15. 5. 2018


Matičný sláviček, II. kategória, 15. 5. 2018


Ingrid Šprláková, Matičný sláviček, I. kat., 15. 5. 2018


Klaudia, Bušová, Matičný sláviček, I. kat., 15. 5. 2018


Slávik Slovenska, I. kat., 7. 5. 2018

 
Slávik Slovenska, II. kat., 7. 5. 2018