foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
4
foto1
5
Tel. +421 43 539 77 01
zs@zshladovka.edu.sk

ZŠ s MŠ Hladovka

027 13 Hladovka 238

Fotogaléria

Prihlásenie

Kto je prítomný?

Práve tu je 51 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Aktuality

Do akcie pod názvom EKO-Deň sa zapojili žiaci 6. a 7. ročníka s cieľom urobiť niečo pre čistotu a ozdravenie životného prostredia. Pod vedením starostky obce Hladovka, poslanca obecného zastupiteľstva p. Škvareka a riaditeľky školy čistili potoky, likvidovali smetiská a  triedili odpad na miestach, kde nemá čo robiť. Odmenou za ich usilovnú prácu im bol nielen dobrý pocit z vykonanej práce, ale aj poďakovanie a sladká odmena od čelných predstaviteľov obce.
Pár záberov z akcie nájdete v našej fotogalérii.
PhDr. Gabriela Pajdučáková

Pekné ocenenie v celoslovenskej súťaži literárnej a výtvarnej tvorby detí - v literárnej súťaži Dúha, ktorej vyhlasovateľom je MŠ SR získala Daniela Baľáková žiačka 9. B triedy. Dňa 12. 5. 2008 sa zúčastnila slávnostného odovzdávania cien v Starej Ľubovni. K peknému úspechu jej blahoželáme.

Dňa 7. 5. 2008 sa naši žiaci prvého stupňa zúčastnili obvodného kola súťaže McDonald, ktoré sa konalo v Trstenej. To, že naši žiaci obstáli dobre svedčí aj II. miesto v skupine A. Blahoželáme.

Dňa 5. 5. 2008 nás potešila výsledková listina medzinárodnej súťaže Matematický klokan 2008, v ktorej zo 60 žiakov našej školy, ktorí sa súťaže zúčastnili, bolo 30 žiakov, ktorí patria medzi 20% najúspešnejších riešiteľov tejto súťaže. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

Dňa 30. 4. 2008 žiaci ôsmeho a deviateho ročníka reprezentovali našu školu opäť v oblasti športu a zúčastnili Obvodného kola malého futbalu, kde obsadili 5. miesto.

Dňa 29. 4. 2008 sa víťazi školského kola Slávik Slovenska 2008 zúčastnili okresného kola, ktoré sa konalo na ZUŠ v Nižnej. V I. kategórii nás reprezentovala Jašová M., 2. roč., v II. kategórii Harmatová K. 6. A a v III. kategórii Šuvada Tomáš, 8. B, ktorý obsadil pekné druhé miesto. Blahoželáme!

 

Monika Jašová, 2. ročník
Minika Jašová, 25 ročník, nás reprezentovala v 3. kategórii

Katarína Harmatová, 6. A
V druhej kategórii súťažila Katarína Harmatová, 6. A

Tomáš Šuvada, 8. B
Druhé miesto v tretej kategórii získal Tomáš Suvada, 8. B

27. 4. 2008 sa členky nášho Detského folklórneho súboru Goral zúčastnili Krajskej súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru Kubínske spievanky 2008, ktorá sa konala v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. O tom, že si naše dievčatá počínali výborne svedčí aj postup na celoštátnu prehliadku. Srdečne Blahoželáme.

Speváčky DFS Goral z Hladovky, Kubínske spievanky 2008, Dolný Kubín

Naša dievčenská country skupina Daily sa zúčastnila 4. Detského country bálu v Nižnej, na ktorom sa predstavili detské tanečné country skupiny z Trstenej a Nižnej. Pre chorobu museli svoje vystúpenia zrušiť tanečníci z Liesku a Žiliny. Do tanca i na počúvanie hrali hudobné skupiny: Alibabky z Vitanovej, naše dievčatá so skupiny Daily s Kristinou Kubicovou a skupina Twitters z Nižnej. Krátku reportáž z country bálu bude možné nájsť aj na stránkach televízie Joj - v ranných správach.

Dievčenská skupina Daily a Kristína Kubicová na country bále v Nižnej. 20. 4. 2008

Dňa 18.4. 2008 sa naše žiačky zúčastnili Obvodného kola malého futbalu starších žiačok, ktoré sa konalo v telocvični GMH Trstená. Naše žiačky obsadili pekné tretie miesto.

Dňa 16.4. 2008 nás naše žiačky Šprláková T. 9. A,  Karasová K. 6. A a Bonková A. 5. B reprezentovali na okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo v Tvrdošíne. O tom, že reprezentácia bola úspešná svedčí aj tretie miesto v II. kategórii - poézia, ktoré obsadila Bonková A. 5. B. K peknému umiestneniu srdečne blahoželáme.

    

Aktuálne video

Naposledy pridané video

Tobias Buš, Matičný sláviček,15. 5. 2019


Rozprávková noc, 30. 4. 2019


Šk. kolo Slávik Slovenska 2019,
17. 4. 2019


Zápis do I. ročníka, 4. 4. 2019


Privítajme starkých v škole, 16.11.2018


Jesenná slávnosť, 24.10. 2018Zlatica Kubicová, finále celoslovenského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018, III. kategória - 2. miesto, Bratislava 28. 6. 2018


Zlatica Kubicová, krajské kolo Slávik Slovenska, Žilina, III. kat. 6. 6. 2018


Zlatica Kubicová, Matičný sláviček, III. kat. 15. 5. 2018


Viktória Harmatová, Matičný sláviček, III. kat. 15. 5. 2018


Matičný sláviček, III. kategória, 15. 5. 2018