foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
4
foto1
5
Tel. +421 43 539 77 01
zs@zs.hladovka.net

ZŠ s MŠ Hladovka

027 13 Hladovka 238

Fotogaléria

Prihlásenie

Kto je prítomný?

Práve tu je 108 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Zvuková stránka jazyka a pravopis

Spoluhlásky z hľadiska pravopisu delíme na:

 • tvrdé – h, ch, k, g, d, t, n, l,
 • mäkké - č, dž, š, ž, c, dz, j, ď, ť, ň, ľ,
 • obojaké - b, m, p, r, s, v, z, f

Spoluhlásky z hľadiska znelosti delíme na:

 • znelé párové – b, d, ď, dz, dž, g, h, z, ž, v,
 • neznelé párové – p, t, ť, c, č, k, ch, s, š, f,
 • zvučné nepárové – m, n, ň, l, ľ, r, j

Zvláštnou skupinou sú spoluhlásky:

slabičné – l, ĺ, r, ŕ. Vlk, tlk, stĺp

 • RYTMICKÉ KRÁTENIE
 • Rytmické krátenie alebo rytmický zákon je zmena dlhej slabiky na krátku slabiku po predchádzajúcej dlhej slabike. (Existuje viacero výnimiek z rytmického krátenia. Podrobnosti sú uvedené v Pravidlách slovenského pravopisu.)
 • PRAVOPIS PÍSANIA VEĽKÝCH PÍSMEN
 • VEĽKÉ PÍSMENÁ
 • Veľkými písmenami sa píšu:
 • - mená a priezviská
 • - privlastňovacie prídavné mená (prípony –ov, -in), ktoré sú odvodené od vlastných mien,
 • - pomenovania príslušníkov národov
 • - pomenovania obyvateľov
 • - prívlastky v menách historických osobností a na znak úcty
 • - mená a názvy ulíc, námestí, mostov, zemepisných a astronomických útvarov, inštitúcií a organizácií, novín, časopisov, dokumentov, sviatkov atď.
 • - oslovenia zámenami v listoch, telegramoch, blahoželaniach a v iných písomných prejavoch
 • Juraj Strážny, Alena Veselá, Lapaj, Štúrov pravopis, Oľgino pero, Lapajov brloh, Francúzova zátoka, Ír, Japonec, Talian, Švéd, Egypťan, Laponec, Stredoeurópan, Bielorus, Levočan, Nitrianka, Stredoslovák, Katarína II. Veľká, Konštantín Filozof, Panna Mária, Svätý Otec, Súťažná ulica, Hlavné námestie, Most víťazstva, Biela hora, Barentsov ostrov, Mariánska priekopa, Základná škola v Krupine, Gymnázium v Púchove, Slniečko, Slovenské pohľady, Rysavá jalovica, Deklarácia práv dieťaťa, Veľká noc, Blahoželám Vám k Vášmu sviatku, Prajem Ti všetko najlepšie

 • MALÉ PÍSMENÁ
 • Malými písmenami sa píšu:
 • - pomenovania členov politických, náboženských, športových, kultúrnych a iných skupín
 • - pomenovania jazykov
 • - názvy vied a vyučovacích predmetov
 • - mená náboženstiev
 • - rodové a druhové mená rastlín a živočíchov
 • - vzťahové prídavné mená, ktoré sú odvodené od vlastných mien
 • - latinské označenia pádov
 • - všeobecné pomenovania inštitúcií bez uvedenia sídla alebo prívlastku osobnosti
 • demokrat, evanjelik, moslim, františkán, budhista, slovanista, štúrovci, nemčina, taliančina, slovenčina, slovenský jazyk, anglický jazyk, chémia, kresťanstvo, islam, orol skalný, magnólia veľkokvetá, slovenský, bernolákovský, nominatív, genitív, základná škola, gymnázium, mestský úrad, ministerstvo hospodárstva,
 • Tri základné pravidlá pre viacslovné vlastné mená:
 • 1. Prvé slovo sa začína veľkým písmenom, ostatné slová sa píšu malým písmenom.
 • 2. V názvoch miest a obcí sa všetky plnovýznamové slová začínajú veľkým písmenom a ostatné slová sa píšu malým písmenom.
 • 3. Ak je vo vlastnom mene vložené iné vlastné meno, aj to sa začína veľkým písmenom.
 • Hlásky sú najmenšie časti jazyka, ktoré sú zapísané písmenami (grafémami). Hlásky sa delia na samohlásky a spoluhlásky. V slovenčine sa používa hláskové latinské písmo (latinka) so 46 malými a veľkými písmenami.
 • Písmená q, w, x používame pri zapisovaní slov cudzieho pôvodu, podobne aj ďalšie písmená: ö, ü, ř, ů, ű, ő a iné. (napr. Gönci, Dvořák, Janů).
 • Dvojhlásky ia, ie, iu, ô (uo) sú jeden dlhší kĺzavý zvuk. Preto ich považujeme za dlhé a nikdy ich nemôžeme rozdeliť do dvoch slabík (die-ťa, nie di-e-ťa). V prevzatých slovách ako biosféra, štúdio, planetárium sa dvojhlásky nevyskytujú, ide o spojenie dvoch samohlások, ktoré patria do zvláštnych slabík (bi-o-sfé-ra, štú-di-o, pla-ne-tá-ri-um).
 • Hláska i/í sa v spisovnom jazyku píše dvoma spôsobmi: i, í, a y, ý, ktoré čítame rovnako, rozdiel je len v pravopise. V pravopise treba presne dodržiavať pravidlá o tom, kedy sa píše i, í a kedy y, ý.
 • Hláska ä sa používa iba po perných spoluhláskach b, m, p, v. Nevyskytuje sa v predponách.
 • Po b: žriebä, žriebätko, bábä, bábätko, holúbä, holúbätko.
 • Po m: mäkký, mäso, mäta, najmä, pamäť, smäd, vysmädnutý, bremä, plemä, semä (používa sa: bremeno, plemeno, semeno).
 • Po p: päsť, zápästie, pästiar, päť, pätina, pätnásť, päta, opätok, opäť, späť, naspäť.
 • Po v: väčší, vädnúť, väzy, záväzok, väzeň, väznica, obväz, hovädzí, nevädza, svätý.
 • Dlhé é sa vyskytuje v slove dcérka; v tvaroch prídavného mena vzoru pekný – pekné, v tvaroch základnej číslovky jeden/jedno – jedného, v slovách cudzieho pôvodu – chémia, prémia, génius, likér, aféra, šéf, problém, extrém.
 • Dlhé ó sa vyskytuje iba v cudzích slovách: citrón, bróm, história, agónia, filológia, biológia, erózia, korózia, trombóza, elektróda, konzervatórium.
 • Slabičné r, l môže byť krátke alebo dlhé: srna – sŕn, vlk – vĺča, žltý – žĺtok, náplň – napĺňať, črta – čŕt, brzda – bŕzd, zrno – zŕn, srdce – sŕdc, vrch – vŕšok.

 

    

Prihláška do I. ročníka

 Čestné vyhlásenie 
 o   bezinfekčnosti

_____________________
ZŠ s MŠ Hladovka
Hladovka 238
027 13 Hladovka

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
https://zs.hladovka.net

Tel.: + 421 43 539 77 01
Mobil: + 421 911 698 008

Konzultačné hodiny
Po - Pia: 13:00 - 14:00
(prospech, správanie...)


IČO: 378 10189   
DIČ: 2021646330   
ČÚ: IBAN: 
SK42 0200 0000 0016 4146 6753

Aktuálne video

Naposledy pridané video

Príchod do školy, 5. 6. 2020

Maškarný ples na ZŠ s MŠ Hladovka, 31. 1. 2020

Vianočná akadémia, ZŠ s MŠ Hladovka, 15. 12. 2019

Tobias Buš, Matičný sláviček,15. 5. 2019


Rozprávková noc, 30. 4. 2019


Šk. kolo Slávik Slovenska 2019,
17. 4. 2019


Zápis do I. ročníka, 4. 4. 2019


Privítajme starkých v škole, 16.11.2018


Jesenná slávnosť, 24.10. 2018