foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
4
foto1
5
Tel. +421 43 539 77 01
zs@zs.hladovka.net

ZŠ s MŠ Hladovka

027 13 Hladovka 238

Fotogaléria

Prihlásenie

Kto je prítomný?

Práve tu je 59 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vzory pre úpravu písomnej práce

Vzor pre úpravu  písomných prác slúžia ako pomocný interný materiál pre deviatakov, ktorí si pripravujú záverečnú písomnú prácu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola s materskou školou Hladovka

Písomná záverečná práca

 

 

 

 

 

 

Názov práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno žiaka:
Trieda:

 

 

 

 

 

Hladovka  22.11. 2013

 

 

 

Obsah

Obsah sa píše

ako posledný. Napr.

OBSAH

1................................................ úvod

2..................................................Informácie o autorovi

3.................................................. Rozbor básne

4........................................

Úvod

1) Krátka ukážka z lit. diela: 1 strofa, , dôvod, prečo ste si

zvolili danú báseň

2)Informácie o autorovi, prehľad o tvorbe( nezabudni výstižne, zaujímavo, zábavne)

3) Rozbor  básne(poézia)
•    Autor:
•    Dielo:
•    Lit. druh:
•    Lit. žáner:

Lit. forma:
•    Téma:
•    Idea:
•    Verš(viazaný, voľný), verš. presah
•    Rým:
•    Umelecké prostriedky(epitetá, zdrobneniny, metafory, personifikácie, prirovnania, básnické otázky...)
slovník autora(zastarané slová, básnické, apostrof, knižné, cudzie, slang, nárečové...)
4)Práca s básňou:
1.    Na prečítanej básni ma zaujalo...
2.    Skús sa zamyslieť, čo mohlo ovplyvniť básnika k napísaniu tejto básne
3.    Vypíš verš z básne, ktorý sa ti najviac páči...a nájdi vhodný obrázok, ktorý charakterizuje, vystihuje báseň
4.Aká farba sa ti vybavila v mysli, keď si čítal túto báseň
5. Vymysli nový názov pre báseň
6. Napíš na tento tvoj nový nazov báseň cinqainom

.............................(tvoj názov)

.................    ..................(2 príd. mená)

.................    ..................    ..................(3 slovesá)

.................................................(metafora zo 4 slov)

.........................................(synonymum na nadpis)
5). Vymysli úlohy pre spolužiakov, opakovanie, hádanky, zábavne o autorovi

6)Záver(úvaha, 6 viet na danú tému)

7)Zoznam použitej literatúry a www stránok

Napríklad:

Petríková, D.: Literárna výchova pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Harmanec,2011

Bendík, O.: Spracovanie informácií, Košice, ALEK 1987

www. julsavba.sk

http://www.eaktovka.sk/

Odovzdať v tlačenej podobe

Spracovať v power point ako prezentáciu

Prezentovať pred spolužiakmi a vyučujúcim

    

Prihláška do I. ročníka

 Čestné vyhlásenie 
 o   bezinfekčnosti

_____________________
ZŠ s MŠ Hladovka
Hladovka 238
027 13 Hladovka

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
https://zs.hladovka.net

Tel.: + 421 43 539 77 01
Mobil: + 421 911 698 008

Konzultačné hodiny
Po - Pia: 13:00 - 14:00
(prospech, správanie...)


IČO: 378 10189   
DIČ: 2021646330   
ČÚ: IBAN: 
SK42 0200 0000 0016 4146 6753

Aktuálne video

Naposledy pridané video

Príchod do školy, 5. 6. 2020

Maškarný ples na ZŠ s MŠ Hladovka, 31. 1. 2020

Vianočná akadémia, ZŠ s MŠ Hladovka, 15. 12. 2019

Tobias Buš, Matičný sláviček,15. 5. 2019


Rozprávková noc, 30. 4. 2019


Šk. kolo Slávik Slovenska 2019,
17. 4. 2019


Zápis do I. ročníka, 4. 4. 2019


Privítajme starkých v škole, 16.11.2018


Jesenná slávnosť, 24.10. 2018