foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
4
foto1
5
Tel. +421 43 539 77 01
zs@zs.hladovka.net

ZŠ s MŠ Hladovka

027 13 Hladovka 238

Fotogaléria

Prihlásenie

Kto je prítomný?

Práve tu je 133 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Teória literatúry pre 7.ročník I. časť

anekdota krátky, vtipný príbeh o vymyslenej alebo skutočnej udalosti s vtipnou pointou

aforizmus stručný výrok s vtipnou myšlienkou

poézia viazaný text vo veršoch (báseň)

prirovnanie porovnáva dve veci pomocou spoločnej vlastnosti a vyzdvihuje tak porovnávanú vlastnosť

-porovnávacie spojky ako, sťa, jak, ani

-napr. (človek) mocný ani dub

metafora vzniká prenášaním vlastnosti na základe vonkajšej podobnosti

-napr. pole jedna živá tvár

epická báseň je to báseň, ktorá má základné znaky rozprávania (dej, príbeh, hrdinov)

hlavný hrdina sústreďuje sa okolo neho dej

porovnáva dve veci pomocou spoločnej vlastnosti a vyzdvihuje tak porovnávanú vlastnosť

epiteton – básnický prívlastok

pripisuje predmetu zvláštnu, nezvyčajnú vlastnosť

má citové zafarbenie

-napr. so srdcom obrodeným, zlaté vlásočky

personifikácia(zosobnenie) prenáša (pripisuje) ľudské vlastnosti neživým predmetom a javom

-napr. vietor spieval

Lyrika vyjadruje pocity, myšlienky, nálady autora (nemá dej)

rozdelenie:

1. osobná - osobné problémy a pocity autora

2. spoločenská - všíma si situáciu a problémy v spoločnosti

3. prírodná - opisuje prírodu a dojmy z nej

Rým je zvuková zhoda slabík na konci veršov

typy:

1. združený - aabb

2. striedavý - abab

3. obkročný - abba

4. prerývaný - abcb

Sylabický verš má rovnaký počet slabík vo verši

sonet (znelka), básnická forma, skladá sa zo 14 veršov, ktoré sú zoradené do dvoch 4-veršových a dvoch 3-veršových strof (4-4-3-3)

v závere je výrazná pointa, vyvrcholenie, zhrnutie

voľný verš znaky:

1. nedodržiava pravidelný rým a rytmus

2. rôzna dĺžka veršov

3. rôzne umiestnenie veršov

4. rôzne typy písma

jeho opakom je viazaný verš

básnická (rečnícka) otázka autorova otázka, ktorá si nevyžaduje odpoveď alebo si na ňu autor odpovedá sám

populárna pieseň spája poéziu a hudbu

má znaky poézie - strofy, rým, rytmus, refrén, metafory, epitetá atď.

určená širokým vrstvám obyvateľstva vyjadruje pocity príslušnej generácie, podlieha móde

pieseň spája poéziu a hudbu

má znaky poézie - strofy, rým, rytmus, refrén, metafory, epitetá atď.

refrén: opakovanie verša, veršov v piesni

rytmus: pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných slabík

verš: jeden riadok v básni, piesni, základná rytmická jednotka

strofa: odsek v básni, skupina veršov oddelená od ďalšej skupiny veršov medzerou

    

Prihláška do I. ročníka

 Čestné vyhlásenie 
 o   bezinfekčnosti

_____________________
ZŠ s MŠ Hladovka
Hladovka 238
027 13 Hladovka

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
https://zs.hladovka.net

Tel.: + 421 43 539 77 01
Mobil: + 421 911 698 008

Konzultačné hodiny
Po - Pia: 13:00 - 14:00
(prospech, správanie...)


IČO: 378 10189   
DIČ: 2021646330   
ČÚ: IBAN: 
SK42 0200 0000 0016 4146 6753

Aktuálne video

Naposledy pridané video

Príchod do školy, 5. 6. 2020

Maškarný ples na ZŠ s MŠ Hladovka, 31. 1. 2020

Vianočná akadémia, ZŠ s MŠ Hladovka, 15. 12. 2019

Tobias Buš, Matičný sláviček,15. 5. 2019


Rozprávková noc, 30. 4. 2019


Šk. kolo Slávik Slovenska 2019,
17. 4. 2019


Zápis do I. ročníka, 4. 4. 2019


Privítajme starkých v škole, 16.11.2018


Jesenná slávnosť, 24.10. 2018