foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
4
foto1
5
Tel. +421 43 539 77 01
zs@zs.hladovka.net

ZŠ s MŠ Hladovka

027 13 Hladovka 238

Fotogaléria

Prihlásenie

Kto je prítomný?

Práve tu je 41 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Šírenie reformácie v Uhorsku
Reformácia
: Myšlienky reformácie sa šírili v Uhorsku prostredníctvom nemeckých kupcov a študentov ale aj kňazov a učiteľov. Strediskami reformácie boli mestá: Bardejov, Košice, Levoča, Prešov a Žilina. Na Slovensku sa šírila Lutherova reformácia a v Maďarsku Kalvínova. R. 1610 na synode v Žiline sa odčlenila luteránska cirkev od katolíckej. Poddaní museli prijať vieru svojho zemepána.
Katolícka cirkev bola oslabená aj kvôli Turkom, ktorí obsadili Ostrihom. Novým sídlom ostrihomského arcibiskupa sa stala TRNAVA – nazývaná „malý/slovenský Rím“ – bolo tu veľa kostolov.

Humanizmus a renesancia Od konca 15. st. sa myšlienky humanizmu a renesancia dostávajú aj na Slovensko. Humanizmus šíril myšlienky slobody človeka a rozvoj vied a školstva - vznikajú  vyššie školy – gymnázia, kolégia a akadémie. Strediskom katolíckeho školstva sa stala Trnava a protestantského Prešov – protestantské kolégium.
   Renesancia sa prejavila najmä v staviteľstve v mestách. Stavajú sa verejné budovy - radnice (Levoča, Bardejov), meštianske domy, šľachta si stavala paláce, zámky, kaštiele (Bytča, Strážky, Betlanovce, Fričovce).

Protireformácia: Proti reformácii v Uhorsku vzniklo hnutie nazývané protireformáciarekatolizáciazápas o zjednotenie katolíckej cirkvi. Na jeho čele stál ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh, ktorý pozval do Uhorska jezuitov, ktorí tu zakladali katolícke školy. Najväčšie úspechy dosiahol arcibiskup Peter Pázmaň, ktorý založil Trnavskú univerzitu (1935), ktorú spravovali jezuiti. Protestantom panovník nedovolil zakladať univerzity. Najvyššie vzdelanie mohli získať na kolégiu v Prešove.

Spôsoby rekatolizácie spočiatku boli mierne. Ale po odhalení Vešeléniho sprisahania, začali protestantom násilne odoberať kostoly, tiež boli súdení protestantskí kňazi - veľa z nich muselo odísť z krajiny, došlo k vzburám. Katolícka cirkev napokon musela ustúpiť, po šopronskom sneme (r. 1681) protestanti si mohli stavať nové, artikulárne kostoly – musel byť postavený na okraji obce, musel byť celý z dreva a postavený bez použitia kovových prvkov, nesmel mať vežu a vchod nesmel byť priamo z ulice.

    

Prihláška do I. ročníka

 Čestné vyhlásenie 
 o   bezinfekčnosti

_____________________
ZŠ s MŠ Hladovka
Hladovka 238
027 13 Hladovka

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
https://zs.hladovka.net

Tel.: + 421 43 539 77 01
Mobil: + 421 911 698 008

Konzultačné hodiny
Po - Pia: 13:00 - 14:00
(prospech, správanie...)


IČO: 378 10189   
DIČ: 2021646330   
ČÚ: IBAN: 
SK42 0200 0000 0016 4146 6753

Aktuálne video

Naposledy pridané video

Príchod do školy, 5. 6. 2020

Maškarný ples na ZŠ s MŠ Hladovka, 31. 1. 2020

Vianočná akadémia, ZŠ s MŠ Hladovka, 15. 12. 2019

Tobias Buš, Matičný sláviček,15. 5. 2019


Rozprávková noc, 30. 4. 2019


Šk. kolo Slávik Slovenska 2019,
17. 4. 2019


Zápis do I. ročníka, 4. 4. 2019


Privítajme starkých v škole, 16.11.2018


Jesenná slávnosť, 24.10. 2018