foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
4
foto1
5
Tel. +421 43 539 77 01
zs@zshladovka.edu.sk

ZŠ s MŠ Hladovka

027 13 Hladovka 238

Fotogaléria

Prihlásenie

Kto je prítomný?

Práve tu je 22 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Aktuality

Dňa 17. júna 2009 sa traja žiaci ôsmeho ročníka našej školy zúčastnili III. ročníka chemickej súťaže - Mladý chemik, ktorá sa konala na ZŠ s MŠ v Nižnej. Potešil nás najmä Jozef Ligoš, 8. B, ktorý si domov doniesol diplom a cenu za tretie miesto. Nesklamali ani K. Kubicová 8. A a A. Hubjaková, 8. A.

V stredu dňa 17. 6. 2009 sa deti zo speváckeho krúžku zúčastnili výletu na Staré Hory. Cestou sa zastavili a pozreli si Harmaneckú jaskyňu, čo bol pre ních určite tiež veľký zážitok. Na Starých Horách rozospievali baziliku na detskej sv. omši. Potom pokračovali ružencom až k Studničke. Radostný spev ako dvojnásobná modlitba detí hlavne za rodiny, chorých a priateľov nás všetkých povzbudila do ďaľšej práce s nimi.

Cenu primátora Starej Ľubovne získala Denisa Schiferdeckerová, žiačka V. A triedy za literárnu tvorbu v súťaži Dúha - literárna a výtvarna tvorba detí. Bol to už XIII. ročník súťaže a žiaci našej školy sa jej zúčastňujú už niekoľko rokov pravidelne. Denise blahoželáme!

Dňa 16. 6. 2009 navštívili naši siedmaci Meteorologický ústav v Liesku. V záhradke meteorologického ústavu sa nachádza nielen zelenina - cibuľka, cesnak, ale aj meracie prístroje - ombrograf, slnkomer a anemograf. žiaci sa mohli oboznámiť nielen s prístrojmi a zaznamenávaním niektorých meraných veličín ako je rýchlosť vetra, množstvo zrážok, ale aj s predpoveďou počasia.

V pondelok 15. 6. 2009 sa naši žiaci mali možnosť zúčastniť divadelného predstavenia s názvom Profesor Indigo, ktoré pre nich pripravilo Divadlo Maska zo Zvolena. O dobrú zábavu sa divadelníci postarali aj tým, že do deja zapojili aj našich žiakov. Dúfajme, že predstavenie bolo nielen zábavné, ale aj poučné a že zanechá v našich žiakoch nielen trvalú spomienku, ale aj ponaučenie:-)

V stredu 3. 6. 2009 v poobedňajších hodinách, po besede príslušníkov polície a našich piatakov sa žiaci našej školy zúčastnili ukážky práce s policajným psom. Pretože nám neprialo počasie, museli sme sa sa uspokojiť s náhradným riešením a ukážka poslušnosti policajného psa, vyhľadávanie dróg a omamných látok, vyhľadávanie nezvestných osôb, či chytenie páchateľa policajnými psami sa uskutočnilo v priestoroch školy - v telocvični. Pre žiakov boli tieto ukážky veľmi zaujímavé a už sa tešia na najbližšie stretnutie s policajtmi, kedy si budú môcť aj sami vyskúšať ochrannú vestu, či oblek, ktorý sa používa pri výcviku psov a pod.

V sobotu dňa 13. 6. 2009 sa náš DFS Goral zúčastnil celoslovenskej súťažnej prehliadky Pod Likavským hradom. Ako súbor s najnižšou vekovou hranicou si počínal veľmi dobre a zaradil sa do strieborného pásma, za čo získal ocenenie a diplom. Ďalší diplom mu bol udelený za štýlovú hudobnú interpretáciu. Blahoželáme.

Štvrtok 11. 6. bol krásny slnečný deň a všetci žiaci prvého stupňa sa vybrali na školský výlet. Cieľom boli Bojnice. Najprv sme sa zúčastnili rozprávkového festivalu organizovaného Slovenskou televíziou a odtiaľ si to nasmerovali do Zoologickej záhrady. Deti boli nadšené! Každý si našiel to svoje obľúbené zvieratko. Jednému sa páčil slon, ktorý deti od radosti ofukoval pieskom, inému vrieskajúci papagaj či nezbedná opica, ktorá robila poriadne grimasy. Nohy nás teda poriadne boleli, únava bola veľká a tak si v autobuse niektori podriemkali, ini si pozreli rozpravku. Ale zážitky nám ešte dlho zostanu vryté v našej pamäti a vy si predstavu o našom výlete môžete urobiť z fotografií v našej fotogalérií, ktorej autorkou je p. učiteľka Mgr. Dominika Žembéryová.

Mgr. Dominika Žembéryová

Zúročenie vedomostí nazbieraných počas hodín „lesnej pedagogiky“ bolo cieľom dvoch družstiev našich piatakov na výchovno – vzdelávacej súťaži Putovná sova, už tradične organizovanou Štátnymi lesmi Tatranského národného parku. Jej v poradí šiesty ročník sa konal v priestoroch múzea a expozície TANAPu v Tatranskej Lomnici, rovno pod končiarmi ešte stále zasnežených Vysokých Tatier.

            Vo veľmi silnej konkurencii 28 družstiev naši reprezentanti síce vytúženú sošku sovy nezískali no nemali sa začo hanbiť, pretože obstáli dobre, čím potvrdili, že z lesných a vysokohorských vychádzok, ako aj zo stretnutí s lesníkom v triede počas školského roka si zapamätali pomerne veľa. Úlohou družstiev v oboch vekových kategóriách bolo okrem správnych odpovedí na otázky, týkajúcich sa základných údajov o Tatranskom národnom parku, určiť podľa vetvičiek druhy listnatých a ihličnatých stromov, podľa stôp vystopovať živočíchov, ohmataním vzorky rozpoznať základné druhy hornín Západných a Východných Tatier, pomenovať druhy kvetov a húb, správne utvoriť jednoduchý potravinový reťazec živočíchov či uhádnuť, aké zviera zanechalo svoj hlas na magnetofónovom zázname. Súťaž bola tento rok oživená o „športovú“ disciplínu – hod smrekovou šiškou do prúteného koša, ktorá výsledné bodové hodnotenie dosť zamiešala. Lesníkom išlo o to, aby deti nebrali súťaž príliš vážne, ale skôr oddychovo a relaxačne.

            Lesní pedagógovia z radov zamestnancov Štátnych lesov TANAPu vo všetkých dvanástich ochranných obvodoch od Oravy po Červený Kláštor sa svojim zverencom – žiakom základných škôl – venujú pravidelne na spoločných stretnutiach počas celého školského roka. Súťaž Putovná sova je ukončením celoročnej práce malých ale aj tých starších školákov. Ekovýchova zameraná na prírodu Tatranského národného parku je pre lesných pedagógov a ich zverencov už siedmy rok neodmysliteľnou súčasťou vyučovacích hodín vlastivedy a prírodopisu.

 Ing. Ján Šuvada

1. jún - Medzinárodný deň detí sme s našími žiakmi oslávili aj my. Tak ako každý rok aj tento rok čakalo naších žiakov súťažné dopoludnie, počas ktorého si mohli vyskúšať svojú šikovnosť a športového ducha všetci žiaci našej školy. Všetci, ktorí sa zúčastnili akejkoľvek súťažnej disciplíny boli odmenení sladkosťou. Hudbou spríjemnili atmosféru v školskom areáli naši DJ - žiaci deviatého ročníka.

    

Aktuálne video

Naposledy pridané video

Tobias Buš, Matičný sláviček,15. 5. 2019


Rozprávková noc, 30. 4. 2019


Šk. kolo Slávik Slovenska 2019,
17. 4. 2019


Zápis do I. ročníka, 4. 4. 2019


Privítajme starkých v škole, 16.11.2018


Jesenná slávnosť, 24.10. 2018Zlatica Kubicová, finále celoslovenského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018, III. kategória - 2. miesto, Bratislava 28. 6. 2018


Zlatica Kubicová, krajské kolo Slávik Slovenska, Žilina, III. kat. 6. 6. 2018


Zlatica Kubicová, Matičný sláviček, III. kat. 15. 5. 2018


Viktória Harmatová, Matičný sláviček, III. kat. 15. 5. 2018


Matičný sláviček, III. kategória, 15. 5. 2018