Aktuality

niektoré z akcii, na ktorých sa zúčastňujú aj naši žiaci môžete nájsť aj na stránkach http://ocuhladovka.orava.sk
Supertrieda roka 2006

šk. rok 2006 - 2007

3. 9. 2007 - aj dievčenská country skupina Daily, ktorú tvoria štyri dievčatá 6. ročníka sa predstavili počas prázdnin vo svojom programe. Vystúpili nielen v odpustovom programe v Hladovke, ale ďalších šesť vystúpení  (21.7., 22. 8., 24. 8., 25. 8., 26. 8., 29. 8. 2007) mali aj v Blízkych Oraviciach, kde zabávali tamojších turistov.
3. 9. 2007 - nezaháľali ani členovia Detského folklórneho súboru a počas prázdnin sa zúčastnili niekoľkých vystúpení. 14. 7. 2007 to bolo na Detskom festivale v Mútnom, 22. 7. 2007 sa predstavili na Folklórnych slávnostiach v Oraviciach, 4. 8. 2007 na Podroháčských folklórnych slávnostiach v Zuberci - Brestovej a 12. 8. 2007 v programe odpustovej slávnosti v Hladovke pri príležitosti 220. výročia založenia farnosti a 410. výročia založenia obce.
2. 9. 2007 - počas prázdnin sa v našej škole urobilo niekoľko úprav. Vybúrali sa staré sklobetónové steny a nahradili novými oknami a opravila sa fasáda okolo nich, vchody do budovy sa obložili kameňom, opravil sa "cokeľ" na schodoch, vymenili dvere na únikových východoch budovy.
26. 6. 2007 - Dňa 26. 6. 2007 sa 50. žiakov 5. - 8. ročníka zúčastnilo Ornitologickej exkurzie na Oravskej priehrade. Pracovník ŽP v Námestove p. Demko pútavo porozprával a ďalekohľadom umožnil sledovať žiakom chránené druhy vtákov, ktoré hniezdia na Vtáčom ostrove. Žiaci videli ako sa kŕmia mláďatá Volavky popolavej, Čajky bielohlavej, Rybára riečneho... videli párik Labutí, rodinku Kačice divej. Akcia sa mohla uskutočniť vďaka medzinárodnej organizácií CICONIA, za čo im srdečne ďakujeme.
20. 6. 2007 - 10 žiakov piateho ročníka - dve družstva - nás reprezentovalo na celoslovenskej súťaži Putovná sova, ktorá sa konala v Tatranskej Lomnici v Múzeu tatranskej prírody. Jedno družstvo získalo tretie a druhé tiež pekné štvrté miesto. Blahoželáme.
Za odmenu sa 26. 6. 2007 v utorok 25 žiakov školy zúčastní pozorovania vtákov na Vtáčom ostrove na Oravskej priehrade s ornitológom p. Demkom.
17. 6. 2007 - členovia DFS sa zúčastnili vystúpenia organizovaného pri príležitosti Dňa otcov v Oravskom Bielom Potoku
13. 6. 2007 - okresnej súťaže Matičného slávika v Trstenej sa zúčastnili dvaja žiaci a úspešne zastupovali našu školu. Tomáš Šuvada, žiak 7. B triedy získal pekné prvé miesto a Katarína Harmatová, žiačka 5. A triedy získala Cenu Matice Slovenskej - Blahoželáme!
12. 6. 2007 - žiaci štvrtého ročníka A. Kubica, P. Harmata, M. Petreková a A. Greštiak sa zúčastnili prírodovednej súťaže Rastlinky a zvieratá našich lesov a lúk. Zo 14 škôl skončili naši žiaci po "rozstrele" na peknom 4. mieste.
10. 6. 2007 - na nedeľné popoludnie 10. 6. 2007 pripravilo vedenie školy spolu s rodičmi športové popoludnie, ktorého sa zúčastnili nielen žiaci našej školy, ale aj ostatní obyvatelia našej obce
8. 6. 2007 - žiaci 7. ročníka sa zúčastnili koncoročného výletu, v rámci ktorého si pozreli zrúcaniny hradu Strečno a navštívili múzeum M. Benku v Martine.
7. 6. 2007 - ZUŠ z Trstenej uskutočnila v kultúrnych priestoroch našej školy výchovný koncert pre žiakov prvého stupňa.
6. 6. 2007 - Ján Šimek, Katarína Kovalíková a Katarína Šuvadová sa zúčastnili okresnej súťaže Mladý chemik, ktorej prvý ročník sa konal na základnej škole v Brezovici.
4. 6. 2007 - žiaci piateho a šiesteho ročníka sa zúčastnili koncoročného výletu. Najdlhší čas strávili kúpaním v Aquaparku v Liptovskom Mikuláši.
4. 6. 2007 - žiaci prvého stupňa - po dvaja z každého ročníka, sa zúčastnili športových hier prvého stupňa  "Atletický štvorboj" vo Vitanovej. Marcel Škrabek, žiak prvého ročníka získal pekné prvé miesto.
30. 5. 2007 - žiaci prvého stupňa našej školy sa zúčastnili koncoročného školského výletu, v ktorom navštívili Trstenskú keramiku, Výstavu divadelných bábok v MsKS v Trstenej a rozprávkovú expozíciu na Oravskom hrade.
25. 5. 2007 - na poobedie si naši ôsmaci pripravili pre svojich spolužiakov vydarený majáles a tak celé poobedie znela v priestoroch školy hudba, čo malo nohy tancovalo, poprípade trávilo svoj voľný čas športovými aktivitami na školskom ihrisku. Účastníci diskotéky zase mali možnosť zasúťažiť si v rôznych súťažiach pripravených poriadateľmi, či skúsiť šťastie v tombole.
25. 5. 2007 - podobne ako vlani, aj tento rok sme boli povzbudiť účastníkov 40. ročníka medzinárodného cykloturistického okruhu OKOLO TATIER v ich snažení absolvovať tohoročnú cyklotrasu.
18. 5. 2007 - žiaci 5. A a 5. B triedy  sa v piatok 18. 5. 2007 opäť stretli v rámci lesnej pedagogiky s pracovníkom Štátnych lesov TANAPu, ochranného obvodu Habovka – Ing. J. Šuvadom. Tentoraz opustili školské lavice a vybrali sa spoznávať geologické zloženie Juráňovej doliny priamo do terénu.
17. 5. 2007 - Katarína Harmatová, žiačka 5. A triedy reprezentovala našu školu na okresnej súťaži Matičného slávika.
15. 5. 2007 - naši žiaci 7. až 9. ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia Sluha dvoch pánov v mestskom divadle v Žiline.
13. 5. 2007 - náš Detský folklórny súbor Goral vystúpil v Oravskom Bielom Potoku v programe pripravenom z príležitosti Dňa matiek.
7. 5. 2007 - v pondelok 7. 5. 2007 sa naše piatačky zúčastnili oblastného kola súťaže Supertrieda 2007, ktoré poriadalo Hudobné centrum Bratislava v kinosále MsKS Trstená.
30. 4. 2007
- zamestnanci našej i susednej základnej školy z Vitanovej sa zúčastnili poznávacieho zájazdu do Krakova, kde sme sa oboznámili s kultúrnymi i historickými pamätihodnosťami mesta Krakov.
27. 4. 2007 - žiaci 6. ročníka a 8. B triedy sa zúčastnili prírodopisnej exkurzie - návštevy Juráňovej doliny v blízkych Oraviciach, ktorú pre nich pripravili pracovníci TANAPu v rámci akcie Priblížme ľuďom lesy - v mesiaci apríli - Mesiaci lesov.
26. 4. 2007 - žiaci 8. a 9. ročníka nás budú reprezentovať na obvodnom kole súťaže v malom futbale v Trstenej. Držíme palce.
25. 4. 2007 - Iveta Škvareková, žiačka 7. A triedy nás reprezentovala na krajskom kole Biologickej olympiády a stala sa jej úspešnou riešiteľkou.
25. 4. 2007 - v rámci akcie Stromy poznania, ktorá je súčasťou celoslovenského podujatia Lesníckych dní, navštívili našu školu pracovníci Lesov SR, štátneho podniku Banská Bystrica pripravili pre žiakov piateho ročníka besedu o význame a ochrane lesa, v rámci ktorej sa žiaci naučili spoznať päť základných drevín Slovenska a zároveň v areáli školy tieto stromčeky spolu vysadili.
24. 4. 2007 - mladší žiaci 5. a 6. ročníka našej školy sa zúčastnili obvodného kola v malom futbale v Trstenej.
13. 4. 2007 - členovia DFS nás reprezentovali na okresnej súťažnej prehliadke Detských folklórnych súborov Oravské krpčeky v Nižnej. Zúčastnilo sa jej 36 členov DFS ZŠ i žiaci MŠ
13. 4. 2007 - dvanásť dievčat piateho a šiesteho ročníka sa zúčastnilo obvodného kola vo vybíjanej, ktoré sa konalo na ZŠ v Trstenej
12. 4. 2007 - na okresnej súťaži Hviezdoslavovho Kubína našu školu zastupovali štyri žiačky. Z prvého stupňa to boli Agáta Bonková 4. roč. a Andrea Šuvadová 2. ročník a z druhého stupňa Kristína Karasová 5. A a Tatiana Šprláková 8. A
11. 4. 2007 - okresnej súťaže Matematickej olympiády sa zúčastnili: Marek Števuliak, Michal Števuliak a Lukáš Grofčík 6. A, Iveta Škvareková a Zdenka Greštiaková 7. A,  Filip Sťahulák a Ľubomír Harmata 8. B.
31. 3. 2007 - dievčenská country skupina DAILY, ktorú tvoria štyri žiačky piateho ročníka (Mária Bušová, Michaela Brnušáková, Nikola Planietová a Bibiána Kubicová) sa zúčastnili celoslovenskej súťaže country, folk a trampskej piesne Kremnické laso a zvíťazili v kategórií B1 - skupiny do 15 rokov. Blahoželáme.
29. 3. 2007 - traja žiaci nás zastupovali na okresnom kole biologickej olympiády. Na druhom mieste sa umiestnila Iveta Škvareková, 7. A, na štvrtom mieste Filip Sťahulák 8. B a na 5. mieste Daniela Baľáková 8. B - Blahoželáme.
28. 3. 2007 - krajského kola matematickej olympiády sa zúčastnil Jakub Santer, 9. A, ktorý súťaž opäť suverénne vyhral a získal prvé miesto. Blahoželáme
27. 3. 2007 - aj žiaci 6. až 8. ročníka sa zúčastnili okresného kola matematickej olympiády. Našu školu zastupovali: Michal a Marek Števuliakovci 6. A, Jozef Ligoš 6. B, Zdenka Greštiaková a Iveta Škvareková 7. A, Ľubomír Harmata a Ján Šimek 8. B. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradil Ľubomír Harmata z 8. B.
26. 3. 2007 - žiaci 3. až 5. ročníka sa zúčastnili okresného kola matematickej olympiády. Boli to: Gustav Šuvada 3. roč., Peter Harmata a Adrián Kubica 4. ročník, Šimon Bonk 5. B a Lukáš Hrubec 5. A.
23. 4. 2007 - členovia DFS Goral sa chystajú na okresnú súťaž Kubínske krpčeky. Budeme držať palce.
22. 3. 2007 - školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnilo celkom 47 žiakov prvého a druhého stupňa. Zo 16-tich účinkujúcich prvého stupňa bude našu školu v okresnom kole zastupovať Andrejka Šuvadová, 2. ročník - v prednese prózy a Agáta Bonková, 4. ročník - v prednese poézie. Z druhého stupňa nás bude v druhej kategórii v próze na okresnej súťaži zastupovať  Kristína Karasová, 5. A, v poézií Aneta Šuvadová, 6. B a v tretej kategórii v próze Táňa Šprláková, 8. A.
22. 3. 2007 - dnes bolo na našej škole naozaj rušno. Najskôr 55 žiakov 2. až 9. ročníka riešilo matematickú súťaž Klokan a neskôr sa po triedach ozývala poézia a próza, konalo sa školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.
16. 3. 2007 - Michal Števuliak, žiak 6. A triedy reprezentoval našu školu na krajskej olympiáde z geografie, ktorá sa konala v Námestove.
6. 3. 2007 - potlesk a burácanie sa nieslo v poobedňajších hodinách v našej telocvični. Naši žiaci druhého stupňa si zmerali svoje sily v oblasti športu so žiakmi zo susednej Vitanovej. Chlapci odohrali priateľské futbalové zápasy, dievčatá si zmerali sily vo vybíjanej. Aj keď naši žiaci dosiahli lepšie výsledky, vyhrali všetci, ktorí sa vydarenej akcie zúčastnili.
23. 2. 2007 - desať našich piatakov - vlaňajšia "Supertrieda roka 2005/06" vystúpili so svojim programom na metodickom dni ročníkov 1. - 4. na ZŠ vo Vitanovej. Predviedli program, s ktorým v minulom školskom roku získali v celoslovenskej súťaži Supertrieda prvé miesto. Okrem nich vystúpili až žiaci z Vitanovej, ktorí na tej istej súťaži získali druhé miesto.
18. 2. 2007 - v nedeľu sa väčšina našich žiakov stretla v kultúrnych priestoroch našej školy, aby si spolu s členmi nášho Detského folklórneho súboru Goral pripomenuli 50. výročie založenia tohto súboru.
16. 2. 2007 - vynikajúca atmosféra a dobrá zábava vládla v toto dopoludnie na našej škole. Ako takmer každý rok, aj tento sa konal maškarný ples. Že nebola núdza o masky hádam ani netreba pripomínať a bolo sa veru na čo pozerať.
13. 2. 2007 - druhý stupeň sa zúčastnil divadelného predstavenia Diktátor, v ktorom sa vtipnou formou dozvedeli, načo potrebuje moderátor gramatiku:-)
12. 2. 2007 - v pondelok poobede sa na našej škole konal zápis do prvého ročníka a tak v budúcom školskom pribudne do našej školy 20 prváčikov.
8. 2. 2007 - piati žiaci našej školy nás reprezentovali na okresnom kole geografickej olympiády v Tvrdošíne - Medvedzí. Úspešnými riešiteľmi boli Marek Števuliak 6. A, Martinka Trojanová 5. A, Zdenka Greštiaková 7. A získala štvrté miesto a Michal Števuliak 5. A pekné tretie miesto.
26. 1. 2007 - dvaja žiaci šiesteho ročníka - Michal Števuliak a Simona Jašová nás reprezentovali na okresnej súťaži "Dvaja z jednej lavice". Medzi desiatimi účastníkmi skončili na peknom piatom mieste. 
24. 1. 2007 - aj tento rok sa naši žiaci zúčastňujú olympiády z matematiky a môžeme sa pochváliť, že v okresnom kole MO piateho a deviateho ročníka boli naši žiaci veľmi úspešní. Za piate ročníky sa olympiády zúčastnili dvaja žiaci - Šimon Bonk 5. B získal 1. miesto a Lukáš Hrubec, 5. A druhé miesti. Deviatakov zastupovali tiež dvaja žiaci. Emil Šprlák a Jakub Santer, obaja z 9. A triedy. Jakub Santer opäť obsadil vynikajúce prvé miesto. Všetkým blahoželáme.
17. 1. 2007 - 2 žiačky našej školy - Katarína Harmatová 5. A a Aneta Šuvadová 6. A sa zúčastnili okresného kola súťaže prednesu povesti Šaliansky Maťko. Konkurencia bola silná a tak sa nám nepodarilo získať žiadne medailové umiestnenie.
11. 1. 2007 - celé poobedie sa v našej telocvični ozývalo povzbudzovanie. Žiaci druhého stupňa zápasili o prvenstvo v školskom medzitriednom futbalovom turnaji. Ako to nakoniec dopadlo? Prvé miesto obsadila 9. A, druhé 9. B, tretie ôsmaci. Víťazom trošku napomohol ich vekový rozdiel, ale nakoniec víťazmi boli všetci, ktorí sa turnaja zúčastnili. Víťazom boli odovzdané aj ceny v podobe sladkosti.
8. 12. 2006 - aj keď s malým oneskorením, ale predsa aj do našej školy dorazil Mikuláš. Najskôr si pozrel program, ktorý preňho prichystali naši žiaci a potom začal s nádielkou darčekov na prvom stupni.
28. 11. 2006 - štyria žiaci druhého stupňa sa zúčastnili okresného kola v stolnom tenise - v súťaží družstiev chlapcov - v športovej hale v Tvrdošíne a obsadili pekné tretie miesto. Našu školu reprezentoval Santer J. 9. A, Jablonský J. 9. B, Náčin M, 9. B, Sťahulák F. 8. B.
25. 11. 2006 - na sobotu 25. 11. 2006 pripravilo vedenie školy v spolupráci s rodičovským výborom "Katarínsky ples" na ktorom sa so svojim programom predstavil DFs Goral, ktorého členmi sú momentálne nielen žiaci našej školy, ale aj žiaci materskej školy, či naši absolventi
19. 11. 2006 - žiaci materskej školy, prvého stupňa a členovia Detského folklórneho súboru pripravili na nedeľu 19. 11. 2006 kultúrny program pre svojich starých rodičov, s ktorým sa im predstavili na stretnutí s dôchodcami, ktoré pre našich starších občanov pripravilo zastupiteľstvo obecného úradu.
26. 10. 2006 - o študijných výsledkoch a správaní svojich deti, o úspechoch a problémoch školy sa mohli dozvedieť rodičia na plenárnom a triednom rodičovskom združení. Ich ratolesti sa tiež predstavili v krátkom kultúrnom programe.
25. 10. 2006 - Jakub Santer, 9. A, Ján Jablonský, 8. B a Patrik Maslák, 8. B našu školu reprezentovali v krajskom kole T-com olympiády v hraní počítačových hier, ktoré sa konalo na ZŠ Gorkého 33 v Martine.
19. 10. 2006 - naši piataci sa zapojili aj do projektu Správaj sa normálne, ktorý na našej škole vedie pán Pavlovič, pracovník Policajného zboru SR.
18. 10. 2006 - žiaci piateho ročníka sa zapojili do projektu Lesná pedagogika, pod vedením Jána Šuvadu, pracovníka TANAPu
17. 10. 2006 - prvý volejbalový turnaj učiteľov v tomto šk. roku, ktorý tento krát v našej telocvični poriadali učiteľky materských škôl trstenského obvodu sa skončil pre učiteľov našej školy veľmi dobre, skončili na prvom mieste. Blahoželáme.
17. 10. 2006 - žiaci prvého až piateho ročníka sa zúčastnili v mestskom kine v Trstenej filmového predstavenia - animovaný film Hurá za plotom.
12. 10. 2006 - po počiatočných problémoch s inštaláciou hier sa 11. a 12. 10. 2006 uskutočnilo školské kolo olympiády T-com - hra hier na PC. Postupujúci by si mali zmerať svoje sily v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 25. 10. 2006 v Martine.
26. 9. 2006 - po siedmakoch a ôsmakoch prišli na rad žiaci piateho a šiesteho ročníka. V rámci zemepisnej exkurzie navštívili rázovitú Terchovú, pozreli si terchovský betlehem a prešli sa prekrásnou okolitou prírodou - navštívili prekrásne Jánošíkove diery.
22. 9. 2006 - krásna jeseň - ideálny čas na turistické prechádzky do prírody. Využili to aj naši siedmaci a ôsmaci v rámci zemepisnej exkurzie a urobili si prekrásnu turistickú a pomerne dosť náročnú túru na Sivý vrch (1805 m. n. m): Prezreli si prekrásne skalné útvary - skalné mesto, oboznámili sa s rôznymi druhmi chránených rastlín, kosodrevinou a prešli niekoľkými dosť nebezpečnými miestami.
14. 9. 2006 - pekné počasie bolo zárukou, že účelové cvičenie v prírode, ktorého sa zúčastnili žiaci druhého stupňa bude úspešné. Najskôr sa oboznámili z bezpečnostnými predpismi, chovaním počas účelového cvičenia a potom sme sa už mohli vybrať do terénu.
4. 9. 2006 - Začiatok nového školského roka 2006/2007

 

|2005-2006|   |2004-2005|   |Staršie roky|

 

Späť na začiatok


Stránka bola aktualizovaná: 19 októbra 2007
Copyright © 2001 - 2007  Miroslav Jurči