Aktuality

niektoré z akcii, na ktorých sa zúčastňujú aj naši žiaci môžete nájsť aj na stránkach http://ocuhladovka.szm.sk

   
   
28. 6.  2006 - naši štvrtáci sa v súťaži Supertrieda školtuského roka 2005/2006 prebojovali až do finále, ktoré sa konalo v kultúrnom dome na Vajnorskej ulici a ktoré pripravilo Hudobné centrum Bratislava. Aj tu sa nám darilo a tak naši štvrtáci obsadili veľmi pekné prvé miesto a aj keď len "o chlp" ale predsa zvíťazili pred tretiakmi z Vitanovej a ôsmakmi zo ZŠ R. Dilonga z Trstenej.
27. 6.  2006 - dnes zazvonil zvonec trosku zvláštne - oznamoval poplach. Takto sa začalo účelové cvičenie v prírode, ktorého sa zúčastnili žiaci druhého stupňa. Žiaci prvého stupňa sa zase zúčastnili na športových hrách, ktoré pre nich pripravili ich triedni učitelia.
22. 6.  2006 - na našu školu zavítala porota, ktorá hodnotila výkon našich štvrtákov, ktorí sa zapojili do celoslovenskej súťaže Supertrieda školského roka 2005/2006. Medzi členmi poroty z Hudobného centra z Bratislavy bola aj Petra Humeňanská - účastníčka Superstár I..
15. 6.  2006 - štyria naši žiaci štvrtého ročníka - Lukáš Hrubec, Šimon Bonk, Bibiána Kubicová a Laura Sťahuláková nás reprezentovali na okresnej prírodopisnej súťaži "Rastlinky a zvieratá našich lesov" a z pätnástich družstiev obsadili desiate miesto.
11. 6.  2006 - na nedeľu 11. 6. 2006 pripravilo vedenie školy spolu s učiteľmi a rodičmi Športový deň pre žiakov našej školy pri príležitosti dňa detí. Aj keď sa v sobotu zdalo že počasie všetko pokazí, v nedeľu sa ukázalo slniečko a športové hry sa mohli začať. Učitelia pripravili pre žiakov veľa zaujímavých súťaží a rodičia zase výborný guľáš, ktorí ochutnali nielen žiaci školy, ale aj ich rodičia, starí rodičia, všetci, ktorí sa na túto akciu prišli pozrieť.

     Hurá, vyhrala som, 11. 6. 2006   Hop, hop, hop a vyhrali sme, 11. 6. 2006   Myslíš, že nás dobehnú? 11. 6. 2006

3. 6.  2006 - Dňa 3. júna 2006 sa v meste Trstená konala celoštátna recitačná súťaž v prednese poézie a prózy Dilongová Trstená. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci. Simona Bellová 8. B a Nikolas Šimaľa 7. B.
31. 5.  2006 - žiaci 8. A, B triedy pripravili pre svojich spolužiakov tradičný Majáles, na ktorom sa pri príležitosti Dňa detí mohli vyšantiť žiaci celej školy.
29. 5.  2006 - naši šiestaci a niekoľko žiakov vyšších ročníkov sa vybralo na dobrodružný výlet do Westernového mestečka a Aquaparku Tatralandia v Liptovskom Mikuláši. Doniesli si odtiaľ veľa zážitkov a príjemných spomienok.
26. 5.  2006 - aj v tomto roku sa cez našu obec "prehnal" peletón cyklistov (akcia Okolo Tatier) a naši žiaci opäť aktívne všetkých povzbudzovali a spríjemňovali im ťažké chvíle po zdolaní našich kopcov.
26. 5.  2006 - žiaci 1. - 4. roč. sa zúčastnili súťaže o najzdatnejšieho žiaka konkrétneho ročníka, ktorá sa konala v ZŠ vo Vitanovej. Získali niektoré z druhých a tretích miest. (Hodnotili a odmeňovali sa iba prvé miesta.)
18. 5.  2006 - Michaela Kovaláková žiačka 6. A triedy bola úspešná v internetovej súťaži (www.skolahrou.sk) a jej odmenou za správnu odpoveď v čiastkovej súťaži bolo hudobné CD.
10. 5.  2006 - traja naši žiaci sa zúčastnili speváckej súťaže Matičný sláviček a Katarína Harmatová, 4. roč. a Tomáš Šuvada, 6. B sa podelili o pekné tretie miesto v druhej kategórii. Blahoželáme.

máj  2006 - dvaja žiaci Maroš Jančo, 7. A a Daniela Baláková 7. B získali zo 475 prác čestné uznanie na celoslovenskej súťaži a výstave literárnej a výtvarnej tvorby detí 2005/2006 Dúha v Starej Ľubovni.
5. 5.  2006 - žiačky 6. ročníka nás reprezentovali na okresnej súťaži vo vybíjanej. Medailové umiestnenie im ušlo o vlások - skončili na peknom 4. mieste.
5. 5.  2006 - aj toho roku boli naši žiaci zvedaví na dianie na bojnickom zámku a tak sa žiaci 5. - 8. roč. vybrali dvoma autobusmi na Bojnicky zámok a zúčastnili sa veľmi zaujímavého "divadelného" predstavenia.

Bojnice, 5. máj 2006    Bojnice, 5. máj 2006    Bojnice, 5. máj 2006    Bojnice, 5. máj 2006

3. 5.  2006 - na okresnej prehliadke Slávik Slovenska nás reprezentoval v druhej kategórií žiak 6. B triedy Tomáš Šuvada. Obsadil veľmi pekné druhé miesto - blahoželáme mu:-)

30. 4.  2006 - aj keď bez postupu na Celoslovenskú prehliadku Detských folklórnych súborov, aj tak nás opäť vzorne reprezentovala na krajskej prehliadke spevácka zložka nášho DFS Goral a zaujala prítomných aj odbornú porotu svojim spevom a prejavom.
26. 4.  2006 - I. Škvareková, 6. A,  F. Sťahulák, 7. B a K. Pavlovičová, 8. A nás reprezentovali na krajskej súťaži Biologickej olympiády v Žiline a všetci traja sa zaradili medzi úspešných riešiteľov.
7. 4.  2006 - veľmi milo nás prekvapila a potešila spevácka zložka nášho Detského folklórneho súboru Goral a sólista Tomáš Šuvada, 6. B. Na okresnej prehliadke DFS s názvom Nižnianske krpčeky získali prvé miesto a postupujú do krajského kola.
7. 4.  2006 - žiaci piateho a šiesteho ročníka sa zúčastnili oblastného kola halového turnaja, ktoré poriadalo CVČ Trstená, tentokrát sme však úspešní neboli.
5. 4.  2006 - šesť našich žiakov sa zúčastnilo okresného kola Matematickej olympiády. Opäť nás potešili dvaja naši žiaci. Prvé miesto za siedme ročníky získal Ľ. Harmata 7. B a prvé miesto za ôsme ročníky Jakub Santer 8. B. Blahoželáme.
4. 4.  2006 - štyria naši žiaci sa zúčastnili okresnej súťaže Hviezdoslavov Kubín a pekným druhým miestom v tretej kategórií - v próze nás potešila žiačka 8. B triedy Lucia Bellová. blahoželáme.
27. 3.  2006 - naši žiaci sa zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády - Zoológia. Obsadili všetky tri prvé miesta. 1. miesto I. Škvareková, 6. A, 2. miesto F. Sťahulák, 7. B, 3. miesto K. Pavlovičová, 8. A.
23. 3.  2006 - poobede sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. V 1. kategórii - poézia (2. - 4. roč.) obsadili prvé tri miesta: Š. Bonk, 4. roč., A. Bonková, 3. roč., a A. Kubica, 3. roč., I. kategória - próza (2. - 4. roč.): 1. miesto K. Harmatová, 4. roč., 2. miesto I. Šimaľová, 2. roč., 3. miesto L. Sťahuláková, 4. roč., 2. kategória - próza (5. - 7. roč.): 1. miesto N. Šimaľa, 7. B, 2. miesto K. Bugajová, 6. A, 3. miesto Z. Cyrulová 6. B, 2. kategória - próza (5. - 7. roč.): 1. miesto A. Šuvadová, 5. A, 2. miesto K. Kubicová, 5. A, 3. miesto D. Kukucová, 6. B, 3. kategória - próza (8. - 9. roč.) 1. miesto S. Bellová, 8. B,
3. kategória - poézia (8. - 9. roč.): 1. J. Šimaľová, 9. B, 2. miesto J. Santer, 8. A, 3. miesto M. Jančová, 9. B.
15. 3.  2006 - päť žiakov 6. až 8. ročníka sa zúčastnilo okresného kola Matematickej olympiády. Opäť nás potešili dvaja úspešní žiaci. Jakub Santer žiak 8. A triedy skončil na prvom mieste a Ján Šimek zo 7.B triedy skončil na peknom štvrtom mieste. Obom blahoželáme.
14. 3.  2006 - šesť našich žiakov 4. až 5. ročníka sa zúčastnilo okresného kola Matematickej olympiády. Najúspešnejší Michal Števuliak z 5. A triedy získal veľmi pekné I. miesto - blahoželáme.
27. 2.  2006 - naši žiaci si pre obyvateľov obce pripravili malé prekvapenie. Členovia Detského folklórneho súboru si pripravili fašiangové pásmo, s ktorým sa vybrali do dediny a vytancovali všetkých, ktorých cestou stretli. Celou dedinou sa niesol spev, smiech a radosť detí i prizerajúcich sa. Netreba hádam ani spomínať, že prvým, koho sprievod vytancoval bola naša pani riaditeľka, potom pani školníčka a páni učitelia.
27. 2.  2006 - od pondelka sa naši žiaci môžu zúčastniť výstavy "Vedecká hračka", kde môžu skúmať rôzne fyzikálne vlastnosti, na hračkách, logických hádankách a hrách vyskúšať svoj dôvtip. Žiaci si výstavu veľmi pochvaľujú a sú radi, že sa jej môžu zúčastniť.
26. 2.  2006


- Pri príležitosti 7. výročia vzniku dievčenskej country skupiny Kamienok (15. marec) a v rámci príprav na okrúhle 50. výročie založenia Detského folklórneho súboru Goral (vznikol vo februári 1957) dievčenská country skupina Kamienok a Občianske združenie Prameň v Hladovke pripravili na nedeľu 26. 2. 2006 pre obyvateľov obce a okolia kultúrny program s názvom Tancujte s nami. V programe vystúpili žiaci materskej a základnej školy z Hladovky, predstavil sa Detský folklórny súbor Goral, svojim tancom nás potešili aj žiačky 3. ročníka zo ZŠ z Vitanovej a hosť programu -  detská tanečná country skupina Hop Cup z Nižnej, ktorá predviedla svoje tanečné umenie viacerými vstupmi country tancov a stepu. Ďalším hosťom programu bol Marián Vlčák, ktorý spolu so svojou manželkou zaspievali prítomným niekoľko piesní. Na tanečnom parkete však netancovali len účinkujúci. Počas vystúpenia pána Mariána Vlčáka a dievčenskej country skupiny Kamienok si mohli zatancovať všetci prítomní. Deti nebolo do tanca treba pozývať dvakrát. Tie zase pozvali svoje mamičky, či pani učiteľky.

24. 2.  2006 - dnešné doobedie sa na prvom stupni uskutočnil karneval. Viac ako dve tretiny žiakov si pripravilo prekrásne masky a tak vyhodnotenie najkrajšej masky bolo veľmi, veľmi ťažké. Nakoniec bolo ohodnotených viac ako 20 masiek a okrem tých najlepších dostala každá maska aspoň malú drobnosť. Po vyhodnotení si už celá škola pochutnávala na fašiangových šiškách, ktoré pre svoje deti pripravili mamičky.
14. 2.  2006 - žiaci druhého stupňa (chlapci) si zmerali svoje sily v medzitriednom halovom futbalovom turnaji, ktorý sa konal v poobedňajších hodinách v priestoroch našej telocvične.
9. 2.  2006 - aj na okresnej olympiáde z Geografie nás naši žiaci reprezentovali úspešne. N. Šuvadová 6.A, patrila medzi úspešných riešiteľov, na piatom mieste skončili: J. Šimek 7.B, Z. Greštiaková 6.A a Michal Števuliak 5.A a pekné tretie miesto získal Marek Števuliak z 5. A.
8. 2.  2006 - naši žiaci - chlapci druhého stupňa pozvali svojich spolužiakov zo ZŠ z Vitanovej na priateľský zápas vo futbale. Hoci obidva zápasy (žiaci 5. a 6. roč. a starší žiaci 8. až 9. ročníka) vyhrali naši žiaci, aj táto akcia utužila priateľstvo medzi žiakmi oboch škôl.
6. 2.  2006 - dnes sa na našej škole konal zápis do prvého ročníka a tak v budúcom školskom roku by malo na našu školu pribudnúť 21 prvákov. Želáme im, aby sa im  na našej škole darilo. Privítali ich budúci starší spolužiaci rozprávkou o "Červenej čiapočke" a oni sa zase predstavili pesničkami, ktoré sa naučili v materskej škôlke.

Naši budúci prváci, 6. február 2006

27. 1.  2006 - žiaci 6. ročníka nás dnes reprezentovali v Brezovici v okresnej súťaži "Chlapci a dievčatá z jednej lavice a trieda 6. B získala pekné 3. miesto.
27. 1.  2006 - žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa vybrali na malý "výlet do Žiliny, kde sa zúčastnili muzikálu "Na skle maľované".
26. 1.  2006 - žiaci 7 ročníka nastúpili na lyžiarsky výcvik v susednej obci Vitanová. Dúfame, že im počasie bude priať a vrátia sa ako dobrí lyžiari.
25. 1.  2006 - dvaja naši piataci sa zúčastnili okresného kola Matematickej olympiády v Tvrdošíne. Michal Števuliak, 5 A získal veľme pekné prvé miesto a jeho spolužiak Marek Števuliak, 5. A získal druhé miesto. Blahoželáme.
24. 1.  2006 - dve žiačky - Táňa Šprláková, 7.A a Aneta Šuvadová, 5.A sa zúčastnili okresného kola "Šalianský Maťko" V silnej konkurencii sa im nepodarilo obsadiť žiadne "medailové umiestnenie".
18. 1.  2006 - naša žiačka Katka Kovalíková, 7.B sa v tomto roku zúčastnila okresného kola anglickej olympiády. Aj keď to vyzeralo veľmi nádejne, vo veľmi silnej konkurencií sa jej nepodarilo sa jej získať žiadne z prvých troch miest.
17. 1.  2006 - v poobedňajších hodinách sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže "Šaliansky Maťko". Zúčastnilo sa ho celkom 21 žiakov prvého i druhého stupňa. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Do okresného kola postupujú: Z II. kategórie: Aneta Šuvadová 5. A a z III. kategórie  A. Táňa Šprláková 7. A.  Postupujúcim blahoželáme a držíme palce v ďalších kolách.
11. 1.  2006 - žiak 7. A Patrik Šustek sa zúčastnil okresného kola Olympiády z Nemeckého jazyka v Tvrdošíne a získal pekné druhé miesto. Blahoželáme.
21. 12.  2005 - Nadácia Detský sen aj tento rok vyhlásila súťaž "o najaktívnejšieho žiačika 2005/2006. Na našej škole bol oceneným Dávid Hulák, žiak tretieho ročníka, ktorý bol za svoju snahu odmenený peknou cenou - CD prehrávačom.

Víťaz súťaže "o najaktívnejšieho žiačika" 2005/2006, december 2005

21. 12.  2005 - pekné počasie, čerstvo napadaný sneh - výborné počasie na zimné účelové cvičenie, ktorého sa zúčastnili žiaci druhého stupňa. Najskôr sa oboznámili z bezpečnostnými predpismi, chovaním počas účelového cvičenia, precvičili si požiarny poplach a mohli sme sa vybrať do terénu.
19. 12.  2005 - divadelného predstavenia sa zúčastnili žiaci prvého stupňa a žiaci 5. a 6. ročníka
13. 12.  2005 - Pán Šprlák zo Suchej Hory sa rozhodol usporiadať súťaž v halovom futbale pre prvý stupeň žiakov základných škôl zo Suchej Hory, Hladovky a Vitanovej. Pre víťazov venoval tri poháre, medaily, a zabezpečil aj občerstvenie a obedy pre všetky tri mužstva. Medzi povzbudzujúcimi sme mohli okrem usporiadateľov a vyučujúcich vidieť aj p. starostku zo Suchej Hory. Po technickej stránke celú akciu v telocvični našej školy zabezpečil a zápasy odpískal p. uč. Kubolek. Výsledné umiestnenie: I. miesto: ZŠ Vitanová, II. miesto ZŠ Suchá Hora, III. miesto: ZŠ s MŠ Hladovka

V zápale boja..., december 2005   My sme boli druhí..., december 2005   My sme skončili tretí..., december 2005   Góool,... december 2005     

12. 12.  2005 - dosť práce mali aj naši deviataci, ktorí si skúsili KOMPARO, čiže takú malú prípravu na MONITORy.
12. 12.  2005 - žiaci 4. - 9. ročníka sa pustili do matematických súťaži. Okrem MAXa, ktorého budú riešiť takmer až do konca šk. roku si v tento deň zmerali sily v Pytagoriáde a Matematickej olympiáde. Prebehli školské kolá a tu sú úspešní riešitelia: Pytagoriáda 4. roč.: Ľ. Gerštiak, M. Sekerešová a Ľ. Bonk., 5. roč. : Marek Števuliak a Michal Števuliak, 6. roč.: P. Šikyňa a I. Škvareková, 7. roč.:  J. Šimek, F. Sťahulák, D. Kukucová, E. Šikyňová, Ľ. Harmata, 8. roč.: J. Santer, M. Náčin, R. Šuvadová, V. Šprláková, V. Greštiaková, S. Bellová, Z. Greštiaková
9. 12.  2005 - našu školu navštívil Mikuláš a naši žiaci sa mu zase mohli pochváliť svojou šikovnosťou v programe, ktorý si preňho a pre svojich spolužiakov pripravili.
6. 12.  2005 - naši štvrtáci sa zúčastnili dňa otvorených dverí a programu s protidrogovou tematikou na Reálnom gymnáziu v Tvrdošíne.
16. 11.  2005 - naši žiaci - členovia tenisového krúžku sa zúčastnili Okresného kola v stolnom tenise v Tvrdošíne a získali pekné 3. miesto. Našu školu reprezentovali: F. Sťahulák, M. Korček a J. Jablonský
3. 11.  2005 - turistický krúžok si urobil malý výlet do prírody a navštívil Roháčske plesá
3. 11.  2005 - žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili exkurzie v trstenskom závode "Vepy".
31. 10.  2005 - naši žiaci sa zúčastnili na otvorení zrenovovaného obecného úrady. Aktívne sa otvorenia zúčastnili so svojim programom i v rôznych súťažiach.
27. 10.  2005 - aj dnešný deň poobede bolo na škole veselo. Žiaci deviateho ročníka pripravili nielen pre seba, ale pre všetkých žiakov našej školy októbrovú zábavu - diskotéku. A všetci sa tešia na ďalšiu...:-)
13. 10.  2005 - žiaci 9. a  9. B triedy sa spolu so svojimi triednymi učiteľkami vybrali do prírody na spoločnú jesennú opekačku.
12. 10.  2005 - pre žiakov 1. - 4. ročníka a žiakov materskej škôlky bolo na tento deň pripravené malé prekvapenie. Zúčastnili sa divadielka "Janko Polienko".
5. 10.  2005 - žiaci 9. ročníka sa s. p. uč. Jurčiovou a Gazdíkovou zúčastnili Burzy povolaní v MKS Trstená a aj tí, ktorí ešte neboli rozhodnutí o tom, kde podajú prihlášku na strednú školu majú už dnes aspoň trošku jasnejšiu predstavu.
28.  9.  2005 - žiaci druhého a šiesteho ročníka sa poobede vybrali s p. uč. Škrabekovou vybrali do prírody na spoločnú opekačku. Vraj bolo výborne...:-)
28.  9.  2005 - Jánošíkové diery a Betlehem v terchovskom kostole si poli v rámci zemepisnej exkurzie pozrieť aj žiaci 8. a 9. ročníka (p. uč. Gazdíková, Ťapajová, Jurči).
23.  9.  2005 - Žiaci 6. a 7. ročníka sa zúčastnili zemepisnej exkurzie a navštívili prekrásny kraj v okolí Terchovej - Janošíkové diery. (p. uč. Dulka, Kubolek, Masláková).
23.  9.  2005 - 5. roč. sa vybral do prírody v okolí našej obce a v rámci environmentálnej výchovy - prírodopis 5. roč. - sa pod vedením p. uč. Žemličkovej a Šprlákovej pustil do čistenia studničiek a brehov Červeného potoka a prístupovej lesnej cesty. Po dobrej vykonanej práci chutila nielen opečená slaninka ale aj ostatné zásoby, ktoré na akciu nabalili mamičky.
5.  9.  2005 - Začiatok nového školského roka 2005/2006

 

šk. rok 2004/2005                    Staršie roky - archív

 

Späť na začiatok


Stránka bola aktualizovaná: 15 IX 2006
Copyright © 2001  Miroslav Jurči