Archív od 12. 3. 2001 do 28. 8. 2002

niektoré z akcii, na ktorých sa zúčastňujú aj naši žiaci môžete nájsť aj na stránkach https://hladovka.orava.sk
 

školský rok 2003/2004
 

9. 6. 2004 našej škole prebehol futbalový turnaj chlapcov o majstra školy. Poradie na prvých štyroch miestach bolo následovné: I. miesto: 9.B, druhé miesto 7. ročník, tretie miesto: 8. ročník a štvrté miesto: 6. ročník.
9. 6. 2004 - žiaci 4. ročníka sa zúčastnili okresného kola Prírodopisnej súťaže a aj keď nezískali žiadne z prvých miest, aj piate miesto v silnej konkurencií poteší.
7. 6. 2004 - na našej škole sa v tento deň zišli zástupcovia žiakov prvého stupňa zo šiestich okolitých škôl, aby si zmerali sily v Oblastnom kole športového zápolenia.
4. 6. 2004 - žiaci nášho DFS Goral sa zúčastnili 7. ročníka DFF "Očová 2004" v Očovej. Naši žiaci sa predstavili dvoma pásmami v troch vystúpeniach. Prvý blok spevu a tanca (10 min) mal ázov Gorale, gorale a druhý blok goralských detských hier a tancov (10 min.) mal názov "Lúčne hry". Hoci išlo o nesúťažnú prehliadku DFS, Marek Števuliak získal cenu "najlepšieho sólistu" - celého festivalu.
1. 6. 2004 - tentokrát si Deň detí na našej škole pripravili naši žiaci sami. Pripravili pre svojich spolužiakov diskotéku obohatenú o rôzne súťaže a hry.
28. 5. 2004 - v piatok popoludní sa žiaci prvého stupňa stretli na akcií s názvom "Chlapci a dievčatá z jednej lavice". V štvorčlenných družstvách boli zastúpené všetky ročníky. Osem družstiev súťažilo v rôznych vedomostných a športových disciplínách. Po skončení súťaže nasledovala diskotéka.
25. 5. 2004 - náš Dfs sa zúčastnil folklórnej prehliadky v Sihelnom
23. 5. 2004 - Obecný úrad v spolupráci s našou školou pripravili v toto nedeľné popoludnie milé posedenie z príležitosti dňa matiek. V takmer dvojhodinovom programe pre mamičky sa predstavili nielen tí najmenší - škôlkári, ale aj žiaci prvého a druhého stupňa našej školy.
16. 5. 2004 - náš Detský folklórny súbor goral sa zúčastnil nedeľného popoludnia v Suchej Hore, kde svojim vystúpením spestril program "Folklórna nedeľa v Suchej Hore", ktorého sa zúčastnilo niekoľko folklórnych skupín z blízkeho okolia i susedného Poľska.
12. 5. 2004 - žiaci štvrtého ročníka za účasti rodičov, usporiadali krst knihy "Moja kniha slovných druhov" do ktorej si zapísali všetko, čo sa naučili počas štyroch rokov na našej škole. Rodičia pripravili pre detí malé občerstvenie. Spoločne sa potom zabavili na diskotéke.
7. 5. 2004 - 6 žiakov našej školy sa zúčastnilo súťaže Matičný slávik, ktorý sa ako každý rok konal v Trstenej. Aj tento rok sme mali žiaka, ktorý sa umiestnil medzi tými najlepšími. Tento rok to bol Robert Chovančák, ktorý obsadil pekné druhé miesto.
30. 5. 2004 - účasť našich žiakov v okresnom kole Slovenského slávika, ktorý sa konal na ZŠ v Nižnej.
25. 4. 2004 - v poobednajších hodinách o 15.00 sa začala súťaž Slávik Hladovky 2004, v ktorom si pred verejnosťou "vyskúšali svoje sily" žiaci našej ZŠsMŠ. Okrem toho bola súťaž popretkávaná kultúrnym programom, ktorý si pripravili naši žiaci. Medzi vystupujúcimi nechýbal ani DFS Goral.
25. 4. 2004 - v doobedňajších hodinách sa naša detská ľudová hudba DFS Goral zúčastnila Krajskej prehliadky detských ľudových hudieb v Dolnom Kubíne. O tom, či postúpili na celoslovenskú prehliadku sa ešte len dozvieme.
24. 4. 2004 - naše dievčatá 5. B triedy, ktoré účinkujú v detskej dievčenskej country skupine Plamienok sa zúčastnili Celoslovenskej súťažnej prehliadky detských sólistov a skupín v žánroch folk, country, blugrass a trampskej hudby Kremnické laso 2004, kde  v kategórii B1 - skupiny do 14 rokov získali pekné druhé miesto. Blahoželáme
22. 4. 2004 - naše dievčatá 5. a 6. ročníka sa zúčastnili obvodného kola vo vybíjanej v Liesku a obsadili pekné druhé miesto.
20. 4. 2004 - podarilo sa nám vydať prvé tohtoročné číslo nášho školského časopisu. Jeho pôvodný názov Naše Očko vystriedal nový názov HRAPINOSEK. S časopisom sa môžete oboznámiť  jeho pdf formáte (veľkosť súboru 400 kB).
15. 4. 2004 - žiaci prvého stupňa sa zúčastnili športových hier, v ktorých súťažili o najzdatnejšieho žiaka a žiačku každého ročníka.
25. 3. 2004 - pätnásť členov nášho Detského folklórneho súboru Goral sa zúčastnilo okresnej prehliadky DFS v Nižnej - Nižnianske spievanky. 10 dievčat a jeden chlapec súťažili v sólovom speve aj ako spevácka skupina. Štvorčlenná detská goralská muzika bojovala o postup na krajskú súťaž Kubinské krpčeky. Vystúpenie sa im vydarilo a tak muzika muzika na krajskú súťaž postúpila.
25. 3. 2004 - päť žiačok našej školy sa zúčastnilo okresného kola súťaže "Hviezdoslavov Kubín". Najlepšie umiestnenie získala Barbora Gazdíkova, žiačka 8. A triedy, ktorá v tretej kategórii získala pekné druhé miesto v prednese prózy. Blahoželáme.
20. 3. 2004 - naši žiaci pripravili krátky kultúrny program pre účastníkov Okresného snemu KDH, ktorý sa konal v kultúrnych priestoroch obce. Žiaci sa predstavili s pásmom poézie "Či jesto pravda na svete" od M. Rúfusa a 15 minútový program pripravil aj Detský folklórny súbor Goral.
26. 2. 2004 - žiaci piateho a šiesteho ročníka sa zúčastnili prírodopisnej exkurzie v Zuberci. Navštívili skanzém ľudovej kultúry v Zuberci, ktorý má zvlášť teraz v zimnom období veľké čaro. V Zuberci tiež navštívili výstavu lesníkov ktorá sa žiakom tiež páčila.
25. 2. 2004 - žiaci prvého stupňa a žiaci piateho a šiesteho ročníka sa zúčastnili kultúrneho programu s názvom Ako vznikla bájka, ktorý pre našich žiakov pripravili prac. z Vranova nad Topľou. žiaci sa do programu zapájali nielen spevom, ale aj aktívnou tvorbou bájok.
25. 2. 2004 - dnes prebehlo školské kolo súťaže Hviezdoslav Kubín. Záujem žiakov bol pomerne veľký a prednášajúci podali pekné výkony.
24. 2. 2004 - a aký bol maškarný ples? Nech sa páči, pozrite sa.
22. 2. 2004  - ZŠsMŠ Hladovka a Občianske združenie Prameň v Hladovke spolu so skupinou Kamienok zorganizovali v toto nedeľné popoludnie kultúrny program pod názvom - Tancujte s nami. Kto všetko tam bol si môžete pozrieť na fotografiách. Zábavné popoludnie Tancujte s nami, 22. 2. 2004
11. 2.  2004 - chlapci deviateho ročníka sa zúčastnili "Dňa otvorených dverí" v na SOU Turany. Mali možnosť pozrieť si priestory celej školy, praktické dielne a rozhodnúť sa, či prihlášku na strednú školu pošlú aj tam.
9.  2.  2004 - pekný zážitok mali aj žiaci materskej školy, ktorí sa dňa 9. 2. 2004 zúčastnili zápisu do prvého ročníka. Navštívili "Prvákoland", ktorý pre nich pripravili učitelia a žiaci ZŠ. Rozprávkovou formou sa tak oboznámili s našou školou, potešili sa sladkostiam a drobným darčekom, ukázali, čo všetko už vedia a domov si odniesli aj čerstvé fotografie z ich činnosti ako pamiatku na tento deň. Prvákoland, 9. február 2004   Budúci prváci, 9. február 2004
28.  1.  2004 - 4. a 6. - 7. miesto obsadili naši žiaci v okresnej súťaži "Chlapci a dievčatá z jednej lavice. Zastupovali nás žiaci 6.a triedy (J. Santer, K. Pavlovičová - 4. miesto) a 6. B triedy (J. Jablonský a S. Jablonská)
27.  1.  2004 - žiaci 5. a 9. ročníka sa zúčastnili okresného kola Matematickej olympiády. Ján Šimek z 5.B obsadil pekné 2. miesto a pekné sa umiestnil jaj žiak 9. ročníka Jozef Šuvada.
15.  1.  2004 - Pekné II. miesto v III. kategórii okresnej súťaže Šalianský Maťko, (súťaž v prednese slovenskej povesti) obsadila Simona Bellová žiačka 6.B triedy. Srdečne blahoželáme.
december  2003 - v posledných dňoch roka sme viac mysleli aj na našich kamarátov v detských domovoch a tak sme sa rozhodli, že im v adventnom čase pošleme zopár sladkosti. Odovzdala to za nás skupina Kamienok.
5.  12.  2003 - ako každý rok, aj v tomto roku navštívil našu školu Mikuláš, no a v poobedňajších hodinách sa naši učitelia zúčastnili brigády - pustili sa do troška ťažšej - fyzicky náročnejšej práce pri rekonštrukcii chlapčenských WC.
23.  11.  2003 - v nedeľu sa nás určite viac ako sto zúčastnilo stretnutia s našimi dôchodcami. No ako to tam vyzeralo sa môžete pozrieť aj vy.
13.  11.  2003 - časť z toho, čo sa naši žiaci už stihli od začiatku školského roka naučiť, mohli prezentovať aj na rodičovskom združení Scénka našich žiakov na rodičovskom združení,13. november 2003
12.  11.  2003 - žiačky našej školy v rámci exkurzie navštívili Združenú strednú školu odevnú  Námestove, kde sa mali možnosť oboznámiť so študijným plánom tejto školy a po tejto návšteve sa zastaviť pred pomníkom a pamätnou tabuľou P. O. Hviezdoslava
november 2003 - hneď na začiatku školského roka sa mimoškolská činnosť žiakov na našej škole rozbehla na plné obrátky a tak je len samozrejme, že žiaci hľadajú rôzne príležitosti, kde by mohli dokázať svoju šikovnosť. Prišli teda vhod nielen rôzne súťaže ( jednou z mnohých bola aj súťaž vo vybíjanej žiačok 7. - 9. ročníka, ktorej sa zúčastnili aj žiačky okolitých škôl - z Vitanovej a Liesku, v ktorej naše dievčatá zvíťazili), ale aj rozbehnutie niektorých projektov. Zo súťaži to boli: Súťaž v literárnej a výtvarnej forme na tému "Moji starí rodičia.", "Súťaž o najlepšiu vyšívačku, najzručnejšieho remeselníka, najoriginálnejší a najstarší predmet"," Súťaž o najčistejšiu triedu", " Súťaž o najkrajšiu ozdobu na vianočný stromček".
Pokúsili sme sa zapojiť aj do projektu "Otvorená škola" (tu sme však nezískali finančnú podporu a tak projekt beží bez vonkajšej finančnej pomoci:-(), Žiaci sa zapojili aj do projektu "Dýchajme čistý vzduch - Stop fajčeniu".
15.  10.  2003 - no a aby to nevyzeralo, že športujú len žiaci, aj my učitelia sme sa zúčastnili volejbalového turnaja učiteľov ZŠ v našom okrese. Nepamätám sa už presne, ktorý je to ročník, ale sme z roka na rok lepší:-))
13.  10.  2003 - ďalší futbalový turnaj, ktorého sa tento krát zúčastnili žiaci deviateho ročníka
19.  9.  2003 - naši žiaci sa zúčastnili aj ďalšieho futbalového turnaja, ktorý pre žiakov základných škôl pripravila Okresná rada Slov. asociácie športu na školách pri Centre voľného času v Tvrdošíne. Našu školu na turnaji v Liesku zastupovali žiaci 5. ročníka.
19.  9.  2003 - o tom, že naši žiaci majú o šport a športové súťaže veľký záujem sme sa mohli presvedčiť aj v Deň športu, ktorý sme pre našich žiakov pripravili. Školský dvor bol zase plný súťažiacichtivých žiakov, 23. 9. 2003
19.  9.  2003 - naši tretiaci a štvrtáci si zmerali sily v obvodnom kole Maličkého futbalu, ktorý organizovala ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne. Neobsadili žiadne z medailových miest, no radosť z účasti v súťaži bola veľká.
19.  9.  2003 - v rámci zemepisnej exkurzie (a blížiaceho sa dňa športu) sa naši žiaci 9. ročníka zúčastnili výstupu na Choč. Počasie im prialo a tak využili celý deň na to, aby nazbierali čo najviac informácii z celej trasy pochodu. A sme na vrchole, 19. september 2003
23. 6. 2003 - a tak ako každý rok aj v tomto roku sa žiaci zúčastnili účelového cvičenia v prírode a preverili si svoje vedomosti so zdravotnej prípravy, poznávania prírody i športovej prípravy
20. 6. 2003 - a to sa už "roztrhlo vrece" s poznávacími výletmi našich žiakov po Slovensku. Jednou z pekných akcií, ktorej sa naši žiaci zúčastnili, bola aj návšteva akcie LITHEWA 2003 pod hradom Lietava, po ktorej žiaci stihli navštíviť mesto Žilina a ešte aj zaplávať na plavárni v Nižnej.
Ďalším so zaujímavých miest bola určite aj Harmanecká jaskyňa, mesto Banská Bystrica... a mnoho ďalších.
17. 6. 2003 - detský folklórny súbor Goral navštívil Piešťany, kde so svojim programom vystúpil na vyhodnotení "Naj..." žiakov piešťanských základných škôl. Svoj program predviedol aj na verejnosti, prezrel si kúpeľné mesto Piešťany a na "vlastnej koži vyskúšal" teplotu piešťanského kúpaliska. Túto akciu podporilo Občianske združenie Prameň v Hladovke.
15. 6. 2003 - Deň detí - trošku netypický dátum:-) Aj keď sme si deň detí pripomenuli aj 1. 6. 2003, samotné oslavy, športové súťaže, guľáš pre žiakov školy, ktorý v spolupráci s rodičmi pripravilo vedenie školy sa uskutočnili v nedeľu 15. 6. 2003. A prečo až 15. 6. 2003? Pretože obidva predchádzajúce víkendy boli v našej i susednej obci Suchá Hora dosť iných príležitostí na kultúrne i športové vyžitie.
11. 6. 2003 - trosku sme si zabehali a vyskúšali plynové masky v rámci nácviku poplachu a správania sa žiakov školy v kritických situáciách - napr. v prípade požiaru a pod.
25. 5. 2003 - detský folklórny súbor sa spolu s FSk Goral zo Suchej Hory zúčastnil folklórnej akcie - "Bačovské dni na Liptove". Poďakovanie patrí aj Roľníckemu družstvu S. Hora, ktoré časť našich žiakov sponzorsky podporilo.
15. 5. 2003 - program našich žiakov z príležitosti dňa matiek
14. 5. 2003 - účasť našich starších žiakov na oblastnom kole halového futbalu
7. 5. 2003 - účasť našich mladších žiakov na oblastnom kole halového futbalu - naši žiaci získali 2. miesto
7. 5. 2003 - účasť na okresnom kole "Matičný slávik" v Trstenej. Tentokrát sa nám nepodarilo získať žiadne umiestnenie.
3. 5. 2003 - pracovníci školy v spolupráci zo ZRPŠ usporiadali pre verejnosť rodičovský "Májový ples".
25. 4. 2003 - Výchovno-vzdelávací program pre žiakov - na našej škole sme privítali kúzelníka a iluzionistu z Olomouca.
25. 3. 2003 - Jakub Santer, žiak 5. A triedy sa v okresnom kole Pytagoriády umiestnil na peknom 1 mieste. Ďalší naši žiaci sa umiestnili takto: 6. A Libor Cyrul 16. miesto z 20., 7. roč. A. Novara 5.- 7. m. z 19. - úspešný riešiteľ, 8. roč. Roman Harmata 6. miesto zo 16. - úspešný riešiteľ.
21. 3. 2003 - Katarína Korčeková, žiačka 9. B triedy vybojovala pre našu ZŠ pekné prvé miesto na Okresnom kole geografickej olympiády.
19. 3. 2003 - Päť žiakov našej školy nás reprezentovalo na okresnom kole prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Žiadne víťazstvo sme síce nezískali, konkurencia bola veľká, ale s výkonom našich žiakov môžeme byť spokojní.
13. 3. 2003 - V pondelok poobede sme v telocvični našej ZŠsMŠ privítali žiakov zo základnej školy z Vitanovej a z Liesku. Tri futbalové družstva si v spoločnom turnaji sálového futbalu zahrali niekoľko zápasov. Možno to bola iba náhoda, pretože všetci podali vynikajúce výkony, ale výhercom tohoto priateľského stretnutia sa stalo práve družstvo žiakov 5 - 9. ročníka z Hladovky
25. 2. 2003 - Utorok poobede - opäť vydarená akcia - stavanie zo snehu. Aj keď krásne svietilo slniečko, bolo pomerne chladno, teplota sa pohybovala pod bodom mrazu a bolo dosť ťažké pracovať so snehom, ktorý sa skoro vôbec nelepil, podarili sa nám vytvoriť celkom pekné diela.
21. 2. 2003 - Ako každý rok, aj tento sme mali možnosť zašantiť si na maškarnom plese.
16. 2. 2003 - Občianske združenie Prameň v Hladovke spolu s našou ZŠ pripravili v našej obci kultúrny program pod názvom Tancujte s nami. Tí, ktorým sa moc nechcelo tancovať, sa mohli zúčastniť stolnotenisového turnaja, ktorý začal o takmer tri hodiny skôr v našej telocvični.
16. 2. 2003 - Niektorí z nás boli účastníkmi milej slávnosti - svadby našej kolegyne Evky Romaňákovej, ktorá od tohoto dňa bude používať nové priezvisko: Ťapajová. Blahoželáme!!!
10. 2. -14.2 2003 - Lyžiarsky výcvik žiakov ôsmeho ročníka na svahoch vo Vitanovej pod vedením p. uč. Dulku, Kuboleka a p. uč. Pánikovej
9. 2. 2003 - Ďalšiu slávnostnú chvíľu v našej škole, na ktorú občania čakali 40 rokov, sme zažili práve v nedeľu 9. 2. 2003, keď p. starostka, obecné zastupiteľstvo, riaditeľka ZŠsMŠ a zamestnanci školy mohli za účasti obyvateľov Hladovky a žiakov našej ZŠ slávnostne otvoriť práve dokončenú telocvičňu

Pásku prestrihol najstarší učiteľ telocviku na našej ZŠ p. Šlauka, 9.2. 2003
Obecné zastupiteľstvo na čele s pani starostkou, riad. školy a pán uč. Šlauka slávnostne otvárajú novú telocvičňu.

Súťaže žiakov v priestoroch školy, 9. 2. 2003
Kým v telocvični prebiehal volejbalový zápas, žiaci si mohli v priestoroch školy zasúťažiť.

A mohol sa začať volejbalový zápasobčanov a ped. pracovníkov, 9. 2. 2003
A toto je prvý, historický volejbalový zápas v našej novej telocvični.

30. 1. 2003 - ďalšie pekné druhé miesto v okresnej súťaži Chlapci a dievčatá z jednej lavice, ktorá sa konala v Trstenej, získala 6. A trieda
29. 1. 2003 - pekné umiestnenie na okresnej súťaži matematickej olympiády získal Jakub Santer, 5. A, ktorý sa plným počtom bodov delil o 1. až 3. miesto
21. 1. 2003 - Barborka Gazdíkova nás opäť potešila svojim umiestnením sa na okresnej súťaži Šalianský Maťko v prednese povesti, kde získala pekné druhé miesto
19. 1. 2003 - Občianske združenie Prameň v Hladovke spolu s našou ZŠ pripravili v našej obci kultúrny program pod názvom Tancujte s nami. Spolu so žiakmi našej ZŠ sa na ňom predstavili aj Detská country tanečná skupina HOP CUP z Nižnej a dievčenská country skupina Kamienok
8. 12. 2002 - naši žiaci sa predstavili aj ostatným obyvateľom našej obce nacvičenou scénkou a piesňami na Mikulášskom stretnutí v kostole
6. 12. 2002 -  v tento deň sme privítali v našej škole Mikuláša a samozrejme nechýbal ani kultúrny program našich žiakov a potom dobrá zábava.
1. 12. 2002 - po usilovnej práci v posledných dňoch na novom kultúrnom dome v areáli školy, sa konečne v ňom mohla začať prvá akcia. A kto by si viac zaslúžil byť prvým hosťom ako naši starí rodičia? A ako to na stretnutí s našimi dôchodcami vyzeralo môžete vidieť aj vy.
27. 10. 2002 - členovia nášho DFS - detská goralská muzika a speváčky - sa spolu s Folklórnou skupinou Goral zo Suchej Hory zúčastnili krajskej súťaže dedinských FSk, ktorá sa pod názvom Nositelia tradícii konala v Dolnom Kubíne.
18. 10. 2002 - Na piatok 18. októbra 2002 sme mali na našej škole naplánované Účelové cvičenie v prírode. Ako to nakoniec dopadlo sa môžete dozvedieť aj z našich foto
22. 9. 2002 - ďalšia akcia nedala na seba dlho čakať a dopadla dobre. Posúďte sami a pozrite sa na súťaž požiarnych družstiev "O pohár starostky obce" a zároveň detské športové hry 
14. 9. 2002 - v sobotu 14. septembra strávili tri naše žiačky (B. Gazdíková, K. Šuvadová, K. Chovančáková) a p. uč. Pohorelcová v príjemnom prostredí na košickej základnej škole Užhorodská a v kultúrnom stredisku, kde sa konal záverečný koncert teleprojektu Zaspievajme si spolu. Pár fotografií z koncertu nájdete na: http://lst.homepages.sk/koncert/foto-snajderovci/index.html   
2. 9. 2002 - Začiatok nového školského roka
28. 6. 2002 - HURÁÁÁ, je tu koniec školského roka
25. 6. 2002 - pekné letné počasie prialo naším žiakom aj počas letného Účelového cvičenia v prírode. Okrem toho, že spoznávali prírodné krásy okolia našej obce, mohli si zasúťažiť a porovnať svoje vedomosti napr. o okolitej faune a flóre, preveriť si svoje znalosti z orientácie v prírode, zo zdravotnej prípravy a pod. a na záver si opiecť slaninku, či špekačky.
23. 6. 2002 - detská ľudová hudba si bola zahrať v programe, ktorý pre obyvateľov blízkeho mestečka Trstená pripravila tamojšia Základná umelecká škola a dôstojne tak reprezentovala "farby našej školy".
10. 6. 2002 - tento deň sme boli úspešní aj na XI. ročníku literárnej súťaže v prednese duchovnej poézie a prózy "Dilongová Trstená", kde naša žiačka 6. B triedy - Barbora Gazdíková obsadila prvé miesto v I. kategórii - próza - a postupuje na celoslovenskú súťaž.
9. 6. 2002 - Oravskej súťažnej prehliadky dedinských folklórnych skupín NOSITELIA TRADÍCIÍ v kultúrnom dome v Mútnom sa zúčastnila aj Folklórna skupina Goral zo Suchej Hory, ktorej členmi sú aj členovia nášho detského folklórneho súboru (spevácka skupina a detská ľudová hudba) a tak sa na získaní prvého miesta a postupe na krajskú súťažnú prehliadku podieľali vo veľkej miere aj oni - gratulujeme!
30. 5. 2002 - trošku s predstihom sme oslávili Deň deti. Navarili tri kotle guľášu, zasúťažili si, zatancovali pri dobrej muzike a... a zjedli hádam aj 80 kg ovocia. Škoda, že nám nevyšli fotky:-((( 
19. 5. 2002 - trošku s oneskorením, sme si pripomenuli Deň matiek a pripravili si pre naše mamičky pekný kultúrny program
5. 5. 2002 - veľkú radosť nám opäť urobili naše speváčky z DFS Goral, ktoré sa z krajskej prehliadky z Dolného Kubína vrátili opäť s prvým miestom a postupom na celoslovenskú - celoštátnu súťaž.
4. 5. 2002 - Detská ľudová hudba sa už druhý krát prezentovala v programe "Staré nôty mladých strún"aj priamo v Zuberci.
3. 5. 2002 - tentokrát sme si zo súťaže "Matičný slávik" odniesli hneď dve ocenenia. Druhé miesto v tretej kategórii získala Jana Hutlasová a cenu Matice slovenskej Katarína Chovančáková. Ako hosť programu tam vystúpila aj naša Detská ľudová hudba Goral.
- Detská ľudová hudba sa v rámci programu "Staré nôty mladých strún" predstavila v spoločnom programe hostí z Bulharska (ľudový mandolínový súbor), z Nižnej (súrodenci Kyčinovci), Podbieľa (Murínovci) žiakom Základnej školy R. Dilonga v Trstenej a Základnej školy - štátna v Trstenej.

Janka Hutlasová získala na Matičnom sláviku2002 pekné druhé miesto

2. 5. 2002 - zúčastnili sme sa súťaže "Slovenský slávik". Nič sme nevyhrali, ale myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť.
12. 4. 2002 - účasť DFS na "Nižnianských spievankách" - Oravskej súťažnej prehliadke DFS - spevácka skupina aj detská goralská muzika získali prvé miesta vo svojich kategóriach a postúpili na krajskú prehliadku do Dolného Kubína

Detská ľudová hudba pri Dfs Goral, marec 2002

12. 2. 2002 - fašiangové obdobie je aj na našej škole vhodný čas na maškarný ples
december 2001 - Vianoce 2001 - ďalšie mimoškolské aktivity (krásna zima, "Dobrá novina", koľada)
14. 12. 2001 - po koncerte predviedli svoj program zase naši žiaci a na záver k nám prišiel aj Mikuláš
14. 12. 2001 - ďalším vydareným výchovným koncertom bol rockový koncert "Bariery" p. Romana Revaya a Borisa Letricha
21. 11. 2001 - výchovný koncer "Očová, Očová" v ktorom p. Anton Budinský predviedol našim žiakom ukážku hry na archaických hudobných nástrojoch
18. 11. 2001 - stretnutie s dôchodcami
16. 10. 2001 - čistenie studničky
5. 10. 2001 - Účelové cvičenie v prírode
8. 9. 2001 - Na školskom dvore sa konala súťaž požiarných družstiev "O pohár starostky obce" a zároveň detské športové hry
24. 5. 2001 - Dfs Goral natáčal v košickej STV krátky vstup do programu "Vandrovali hudci
17. 5. 2001 - okresné kolo "Matičného slávika" - v Trstenej
1. miesto v III. kategórii obsadila Mária Beľová, 8. B
2. miesto v III. kategórii obsadila Daniela Šimaľová 8. A
10. 5. 2001  - účasť na okresnom kole "Slovenský slávik"
17. 4. 2001
- našu školu navštívil pán Walter Turek s USA s dcérou, synom, vnučkou a prekladateľkou. Čo napísali o návšteve našej školy a Slovenska nájdete na http://www.leslie-turek.com/Slovakia2001/highlights.html

V počítačovej učebni privítali p. Tureka z USA manželia Jurčiovci, Apríl 2001

3. 4. 2001  - Okresná prehliadka Detských folklórnych súborov
DFS Goral z našej školy postúpil na krajskú prehliadku DFS, ktorá sa bude konať 29. 4. 2001 v Dolnom Kubíne (pripravoval p. uč. Jurči)
3. 4. 2001  - Chemická olympiáda - okresné a krajské kolo
žiačka 9. ročníka Zuzana Jančová obsadila 2. miesto v okresnom kole a v krajskom kole bola úspešnou riešiteľkou (pripravovala p. uč. Jurčiová)
29. 3. 2001  - okresné kolo Pytagoriády
žiak Roman Harmata zo 6. A patril medzi úspešných riešiteľov
20. 3. 2001  - Geografická olympiáda - okresné kolo

okresného kola geografickej olympiády sa zúčastnilo 6 žiakov našej školy a všetci patrili medzi úspešných riešiteľov. 

umiestnenie:  1. miesto obsadil Pavol Michniak, žiak 8. roč. (pripravovala p. uč. Šlauková)
                    3. miesto obsadil Dušan Harmata, žiak 5. roč. (pripravovala p. uč. Čaklošová)

12. 3. - 14. 3. 2001  - Trojdňový výlet do Brezovice - Fénix

 

- sánkovačka, spúšťanie sa na vreci, guľovačka, zábavné večery a súťaže

Fénix v Brezovici

Späť na začiatok


Stránka bola aktualizovaná: 09 III 2006
Copyright © 2001  Miroslav Jurči