Aktuality

niektoré z akcii, na ktorých sa zúčastňujú aj naši žiaci môžete nájsť aj na stránkach http://ocuhladovka.orava.sk

školský rok 2004/2005

28. 6.  2005

- Účelové cvičenie v prírode sa na našej škole v tento deň začalo cvičným poplachom a potom sa už jednotlivé triedy rozišli plniť samostatné úlohy do širokého okolia obce. Celé doobedie sa nieslo v znamení športu a hier a piataci sa navyše mohli zúčastiť cvičných strelieb - vyskúšať si ochrannú vestu, zoznámiť sa so signalizačnou pištoľou, naučiť sa obsluhovať vysielačky, či skúsiť streľbu so samopalu cvičnými nábojmi. Ako odmenu za účasť v projekte "Správaj sa slušne" to pre nich pripravil vedúci projektu.

Najskôr sa dostať na miesto cvičenia, 28. jún 2005  Našiel sa čas aj na šport, 28. jún 2005  Potom sme sa posilnili, 28. jún 2005  No a nakoniec sme si skúsili streľbu so samopalu, 28. jún 2005

jún.  2005 - naši štvrtáci opäť bodovali. Zapojili sa do celoslovenskej čitateľskej súťaže "Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty!" a získali špeciálnu cenu súťaže. S úspechu mala radosť nielen p. uč. Gazdíková, ktorá ich do súťaže prihlásila, ale veľkú radosť z cien mali i samotní žiaci. Blahoželáme k úspechu.
9. 6.  2005 - naši štvrtáci sa zúčastnili okresného kola prírodovednej súťaže Rastlinky a zvieratá. Úspešne nás reprezentovali Martina Kubicová, Martina Šprláková a Simona Jašová, žiačky štvrtého ročníka.
3. 6.  2005 - žiačka 9. B triedy Dominika Gallasová nás reprezentovala na XIV. ročníku súťaže Dilongova Trstená. Vo veľmi silnej konkurencií síce neobsadila žiadne medailové miesto, ale jej umelecký výkon  nás aj tak veľmi potešil.
3. 6.  2005 - na tento deň sme na našej škole presunuli oslavy MDD. Začali sme divadelným predstavením Putovného divadla s názvom Zabudnutý čert. Pokračovali rozdávaním sladkostí a zakončili Junialesom, ktorý pre svojich spolužiakov pripravili žiaci 8. ročníka.

Zabudnutý čert, jún 2005  Čert Mates a priateľka Športka, jún 2005  Nám sa to veľmi páčilo, jún 2005

1. 6.  2005 - víťaz okresného kola Slovenského slávika Tomáš Šuvada nás v tento deň reprezentoval aj na krajskej súťaži v Bytči. Vzhľadom na problémy s hlasom (ktorý si "prespieval" pri zhadzovaní májov:-) kde poriadne zachrípol) s ďalším postupom nemohol rátať. Možno nabudúce:-)
17. 5.  2005 - víťazom medzitriedneho halového futbalového turnaja O majstra našej školy, ktorý sa uskutočnil 17. 5. 2005 sa stali chlapci 9. A triedy. Za nimi skončili chlapci 8. ročníka a na treťom mieste sa umiestnili žiaci 7. ročníka.
17. 5.  2005 - v tento deň bola slávnostná nálada v štvrtom ročníku, kde sa odovzdávala cena Nadácie detský sen, kde v súťaži "O najusilovnejšieho žiaka" ročníkov 1. - 4. odmenu získal Matúš Šprlák. Veríme, že CD prehrávač, ktorý mu nadácia venovala, ho poteší a povzbudí nielen jeho, ale i ostatných žiakov k dosahovaniu ešte lepších výsledkov.
12. 5.  2005 - dvaja žiaci 6. A a 6. B triedy - Nikolas Šimala a Ján Šimek sa dňa 12. 5. 2005 zúčastnili krajského kola Biologickej olympiády, ktoré sa konalo v Žiline - Višňovom. Obidvaja sa zaradili medzi úspešných riešiteľov. Blahoželáme.
8. 5.  2005 - krátky kultúrny program si pripravili naši žiaci aj na spoločné stretnutie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa konalo v priestoroch kultúrnej miestnosti. Opäť medzi účinkujúcimi nechýbal ani náš Detský folklórny súbor Goral.
6. 5.  2005 - naši štvrtáci privítali svojich spolužiakov zo Suchej Hory. Naši budúci piataci si spoločne poprezerali priestory školy, porozprávali o škole, spoločne si pozreli film a urobili si malé spoločenské posedenie - večierok.
6. 5.  2005 - z výsledkov celoslovenského kola Klokan sme boli tiež potešení. Naši žiaci sa umiestnili v prvej polovici riešiteľov a z celkom 45 riešiteľov našej školy bolo 23 riešiteľov úspešných.
6. 5.  2005 - našu školu navštívil kúzelník. To že sa jeho vystúpenie našim žiakom páčilo asi nemusíme zdôrazňovať, najmä, keď si niektoré kúzla mohli vyskúšať spolu s ním.
6. 5.  2005 - traja naši žiaci sa zúčastnili súťaže Matičný slávik a Katka Harmatová, žiačka 3. ročníka získala pekné prvé miesto. Tomáš Šuvada získal cenu Matice Slovenskej
3. 5.  2005 - dvaja žiaci našej ZŠ sa zúčastnili okresnej súťaže Slovenský slávik a Tomáš Šuvada žiak 5. B triedy získal v druhej kategórií prvé miesto a postupuje na krajskú súťaž.
23. 4.  2005 - rodičovský ples, ktorý pripravili rodičia našich žiakov sa opäť vydaril. V programe sa predstavili aj žiaci našej školy a nechýbal ani náš Detský folklórny súbor Goral.
14. 4.  2005 - 8 žiakov 6. - 8. ročníka našej školy sa zúčastnilo okresného kola Pytagoriády, ktoré sa konalo na ZŠ v Medvedzí
13. 4.  2005 - 5 žiakov 3. - 5. ročníka našej školy sa zúčastnilo okresného kola Pytagoriády, ktoré sa konalo na ZŠ v Medvedzí
8. 4.  2005 - tento deň sa na celom Slovensku niesol v znamení Dňa narcisov, do ktorého sa zapojili aj žiaci našej školy. Celkove vyzbierali v tento deň 8757,- Sk. Touto čiastkou prispeli na konto Ligy proti rakovine. V okrese Tvrdošín bola naša škola zo všetkých škôl najštedrejšia.
7. 4.  2005 - 5 žiakov našej školy sa zúčastnilo okresnej olympiády zo Zoologie. Medzi najúspešnejších účastníkov sa zaradili Ján Šimek 6.B a Nikolas Šimala 6.A, ktorí obsadili pekné druhé a tretie miesto a postupujú na krajskú súťaž.
6. 4.  2005 - 6 žiakov našej školy sa zúčastnilo okresného kola matematickej olympiády. Blahoželáme Jakubovi Santerovi, ktorý bol úspešným riešiteľom siedmackej olympiády a obsadil pekné tretie miesto.
apríl 2005 - Apríl mesiac lesov - na našej škole bol vyhlásený opäť zber papiera, plastu, železa. Začali sme zberom papiera a kampaňou, v ktorej sa žiaci majú možnosť dozvedieť o dôležitosti šetrenia lesov a k ochrane lesov prispieť aj sami - zberom papiera.
17. 3.  2005 - na celom Slovensku sa riešili príklady matematickej súťaže Klokan. Za našu školu úlohy riešilo celkom 45 žiakov 3. až 9. ročníka.

17. 3.  2005

- dňa 17. 3. 2005 sa päť našich žiakov zúčastnilo okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. Hoci sa nám nepodarilo získať žiadne z umiestnení, mali sme aj my v súťaži silné "želiezka v ohni".
9. 3.  2005

- dňa 9. 3. 2005 prebehlo školské kolo súťaže "Hviezdoslavov Kubín". Víťazi druhej kategórie poézie a druhej kategórie prózy môžete vidieť aj na našich záberoch. Sú nimi: Zuzana Chovančáková 6.B, Simona Jablonská 7. B, Kristína ugajová 5. A, Nikolas Šimala, Simona Bellová a Tatiana Šprláková
 Hviezdoslavov Kubín, školské kolo, poézia, 9. 3. 2005 Hviezdoslavov Kubín, školské kolo, próza, 9. 3. 2005

25. 2.  2005 - ešte stále trvá tuhá zima. 28. 2. 2005 ráno o 7.00 bola ešte stále teplota - 15,5°C. V piatok 25. 2. 2005 bolo ešte celkom fajn a tak sa naši pustili do stavieb zo snehu. Nuž a ako to vyzeralo priamo "v poli" si môžete pozrieť aj na našich fotografiách.
12. 2.  2005 - dievčenská country skupina Plamienok sa zúčastnila a vystúpila na Detskom country bále, ktorý pre deti z Nižnej a širokého okolia pripravila tanečná skupina Hop cup z Nižnej a country skupina Kamienok z Hladovky
20. 1.  2005 - Speváčky nielen Dfs, ale aj Folklórnej skupiny zo Suchej Hory mohli vidieť účastníci plesu Oravcov v Bratislave v ich spoločnom programe goralských piesní z hladovky a Suchej hory.
20. 1.  2005 - naši žiaci sa zúčastnili okresného kola "Šaliansky Maťko" v Nižnej a aj keď si nedoniesli žiadne z ocenení, veríme, že našu školu reprezentovali dobre
január  2005 - v súťaži vyhlásenej v školskom časopise Hrapinosek "O najkrajší perník" vyhrávajú: 1. miesto: M. Hrubec 7. A a T. Šprláková 6. A, 2. miesto: P. Chovančák 6. A, 3. miesto: M. Bušová 3. roč., L.  Sťahuláková 3. roč.
január  2005 - žiaci i učitelia usporiadali finančnú zbierku určenú na čiastočnú úhradu liečebných nákladov pre svojho spolužiaka a žiaka  v 2. ročníku
8. 1.  2005 - tí, ktorí vystúpenie Dfs a ich pásmo kolied nemali možnosť vidieť v predchádzajúcich dňoch si ho mohli pozrieť v spoločnom kultúrnom programe, ktorý pre občanov obce pripravili s hosťami s družobnej Tokarnie z Poľska. Hostia z Poľska pripravili krátky program najskôr priamo na sv. omši v kostole, kde zahrala a zaspievala detská dychová hudba niekoľko vianočných piesní a potom už v kultúrnom dome, kde sa predstavili aj s programom kolied a goralských piesní a tancov.

5. 1.  2005

- s celým pásmom kolied sa Dfs predstavil celej obci, keď navštívil všetkých, ktorí si to želali. Objavil sa tak nielen v domácnostiach, obecnom úrade, v škôlke, ale nezabudol ani na školu a svojich učiteľov a celé pásmo im predviedol priamo v zborovni.

24. 12.  2004 - doma sa súbor mohol ukázať v plnej paráde na už tradičnej goralskej polnočnej omši. Predstavili sa spevom, muzikou i krátkym pásmom aj na Nový rok v jasličkovej pobožnosti, kde predviedli ukážku z kolied.
19. 12.  2004 - Dfs si dlho neoddýchol a znovu nás reprezentoval, ale teraz v inom programe a na inom mieste. Dostali príležitosť vystúpiť v Podbieli, kde bola pripravená Slávnosť divadelníkov
16. 12.  2004 - zo školského kola súťaže " Šaliansky Maťko" postupujú na okresné kolo: S. Bellová 7.B, K. Kubicová 4. roč., A. Kubica 2. roč.
12. 12.  2004 - opäť nás členovia nášho DFS Goral reprezentovali mimo našej obce. Zúčastnili sa programu Višegradske Vianoce, ktorý bol prezentovaný verejnosti v obci Zuberec.
24. 11.  2004 - vydarenou akciou ne škole bol aj rockový koncert v rámci projektu "Farebné pyramíndy" s názvom "Ži a nechaj žiť!"
21. 11.  2004 - Nielen DFfs ale aj ďalší žiaci sa podieľali na príprave i samotnom vystúpení v rámci Posedenia s dôchodcami, ktoré každoročne pre našich starších občanov pripravuje obecný úrad.
15. - 17.  10.  2004 - vedúca Dfs Goral Mgr. Jana Vlčáková spolu s Mgr. Helenou Dilongovou, riaditeľkou MŠ nás úspešne reprezentovali na súťažnej prehliadke Chalúpkovo Brezno, odkiaľ nám doniesli aj pekné ocenenia ich vystúpení. Blahoželáme.
9.  10.  2004 - turistický krúžok žiakov našej školy sa pod vedením p. uč. Maslákovej a Gazdíkovej mohol pokochať prekrásnym výhľadom z vrcholu Skorušiny na blízke okolie Oravíc i vzdialenejšieho okolia
21.  9.  2004 - žiaci 7. A, B triedy v rámci exkurzie - Poznávame Liptov - navštívili Liptovský Mikuláš a v poobedňajších hodinách sa vyšantili v bazénoch Aquaparku Tatralandia.
5.  9.  2004 - naša detská ľudová hudba súboru goral nás reprezentovala na Športových dňoch v obci Habovka
2.  9.  2004 - Začiatok nového školského roka 2004/2005

Archív

 

Späť na začiatok


Stránka bola aktualizovaná: 09 III 2006
Copyright © 2001  Miroslav Jurči