Videoukážky 2019/2020


Príchod do školy v čase pandémie koronavírusu COVID 19, 5. 6. 2020


Maškarný ples na ZŠ s MŠ Hladovka, 31. 1. 2020


Vianočná akadémia, ZŠ s MŠ Hladovka, 15. 12. 2019