Tobias Buš, Matičný sláviček 2019, 15. 5. 2019

Slávik Slovenska 2019, Nižná 9. 5. 2019:
Matičný sláviček, Trstená 15. 5. 2019, II. kategória
Matičný sláviček, Trstená 15. 5. 2019, III. kategória
Okresné kolo Slávik Slovenska 2019, III. kategória, ZUŠ Nižná 9. 5. 2019
Okresné kolo Slávik Slovenska 2019, II. kategória, ZUŠ Nižná 9. 5. 2019
Okresné kolo Slávik Slovenska 2019, I. kategória, ZUŠ Nižná 9. 5. 2019


Rozprávková noc, 30. 4. 2019


Školské kolo Slávik Slovenska 2019 a speváckej súťaže populárnej piesne, 17. 4. 2019


Zápis do I. ročníka, 4. 4. 2019


Maškarný ples na ZŠ s MŠ Hladovka, 31. 1. 2019


Požehnanie dreveného betlehema a Mikuláš, 8. 12. 2018 


Privítajme starkých v škole, 16. 11. 2018


Jesenná slávnosť na I. stupni, 24. 10. 2018