Zlatica Kubicová, finále celoslovenského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018, III. kategória - 2. miesto, Bratislava 28. 6. 2018
 


Zlatica Kubicová - Keby ja se mjala, 28. 6. 2018, Slávik Slovenska, Bratislava, 2. miesto


Zlatica Kubicová, krajské kolo Slávik Slovenska, Žilina 6. 6. 2018


Zlatica Kubicová, Matičný sláviček, III. kat. 15. 5. 2018

 


Viktória Harmatová, Matičný sláviček, III. kat. 15. 5. 2018


Ingrid Šprláková, Matičný sláviček, I. kat. 15. 5. 2018


Klaudia Bušová, Matičný sláviček, I. kat. 15. 5. 2018

 
Matičný sláviček, III. kategória, 15. 5. 2018


Matičný sláviček, II. kategória, 15. 5. 2018


Ingrid Šprláková, Matičný sláviček, I. kat., 15. 5. 2018


Klaudia, Bušová, Matičný sláviček, I. kat., 15. 5. 2018


Slávik Slovenska, I. kat., 7. 5. 2018

 


Slávik Slovenska, II. kat., 7. 5. 2018

 


Slávik Slovenska, III. kat., 7. 5. 2018

 


Školské kolo - Slávik slovenska 2018, 25. 4. 2018

 


Slávik Slovenska, školské kolo, 25. 4. 2018

 


Zápis do I. ročníka, 19. 4. 2018


Žiacky batôžkový ples, 9. 2. 2018Maškarný ples, 31. 1. 2018


Vianočná akadémia, 17. 12. 2017


Oslavy 60. výročia založenia DFS Goral, III. časť, Hladovka 28. 10. 2017


Oslavy 60. výročia založenia DFS Goral, II. časť, Hladovka 28. 10. 2017

Oslavy 60. výročia založenia DFS Goral, I. časť, Hladovka 28. 10. 2017


DFS Goral z Hladovky na Podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci, 5. 8. 2017


Dievčenská country skupina Lady z Hladovky v Hornej Maríkovej, 29. 7. 2017