Zoznam učiteľov v šk. roku 2005 - 2006


Vedenie školy:     
PhDr. Gabriela Pajdučáková - riaditeľka školy (RJ – D - NJ)
Mgr. Jana Vlčáková - zást. riad. školy, 4. tr. (uč. 1.- 4. roč.)
Učitelia     trieda     aprobácia:
Mgr. Eva Olejníková - 1. trieda (uč. 1. – 4. roč.)
Mgr. Daniela Škrabeková - 2. trieda (uč. 1. – 4. roč.)
Mgr. Emília Vojtečková - 3. trieda (uč. 1. – 4. roč.)
Mgr. Erika Šikyňová - 4. trieda (uč. 1. – 4. roč.)
Mgr. Marianna Masláková - 5.A (Nv)
Mgr. Kristína Puková - 5.B (SJ-M)
Ján Kubolek - 6.A (Tv - Ev)
Jozef Dulka - 6.B (F-Zt)
Mgr. Martina Žemličková - 7.A (Bi - Ch)
Mgr. Zdenka Šprláková - 7.B (Bi - Z)
Ing. Katarína Jurčiová - 8.A (Psp)
Ing. Miroslav Jurči - 8.B (Tchv)
Mgr. Martina Gazdíková - 9.A (Sj - Nv - D)
PaedDr. Eva Ťapajová - 9.B (Bi - Ch)


Mária Štrbíková - vychovávateľka ŠKD     
Ing. Daniela Lukáčová - (Sj)
Mgr. Miroslav Štrba - (M - F - dôchodca, 0,8 úväzku)
Bc. Martina Planietová - učiteľka v MŠ

Pracovníčky na MD (učiteľky)     
Mgr. Katarína Dulková
Ing. Jana Uherová
Helena Šikyňová
Soňa Barošová

Prevádzkoví zamestnanci:     
Anna Harmatová - ekonomická pracovníčka
Anna Gallasová - školníčka, kurička
Anna Harmatová - upratovačka
Mária Kubicová - upratovačka
Stanislava Harmatová - upratovačka