Zoznam učiteľov a zamestnancov školy v šk. roku 2021/2022

Vedenie školy: Funkcia
aprobácia
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. RUJ - D - NEJ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. zást. riad. školy uč. 1. - 4. ročníka, špec. pedagóg
Učitelia: Trieda aprobácia
Eva Čechová, Mgr. 1. trieda uč. 1. - 4. ročníka
Patrícia Lucká, Mgr. 2. trieda uč. 1. - 4. ročníka
Eva Gašincová, Mgr. 3. trieda uč. 1. - 4. ročníka
Daniela Škrabeková, Mgr. 4. trieda uč. 1. - 4. ročníka
Martina Gazdíková, Mgr. 5.A SJL, DEJ
Monika Bošanská, Mgr. 5.B MAT
Stanislava Gazdíková, Mgr. 6.A MAT
Erika Šikyňová, Mgr. 6.B ANJ, NEJ, uč. pre I. stupeň
Júlia Šefčíková Mgr. 7.A INF, ANJ
Marianna Blahová, Mgr. 7.B ANJ, NaV, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Eva Ťapajová, PaedDr. 8.A BIO, CHEM, koordinátor protidrog.
Zdenka Šprláková, Mgr. 8.B BIO, GEO
Katarína Kahanová Mgr. 9.A ANJ
Daniela Lukáčová, Ing. 9.B SJL, BIO
Ján Kubolek, Mgr.   ETV, TVŠ
Mária Drndášová, Mgr.   TECH, SJL
Jozef Dulka   FYZ, TECH
Jana Margeťáková, Mgr.   vychovávateľka ŠKD
Michaela Vrabčeková, Mgr.
 
   asistent učiteľa
Miroslav Žmijovský, Mgr   NAV 
     
     
     
Prevádzkoví zamestnanci     
Anna Harmatová   ekonomická pracovníčka 
Anna Galasová   školníčka
Helena Kalisová   upratovačka
Mária Kubicová   upratovačka
Dominika Pajdučáková, Mgr.   administratívny pracovník
     
Materská škola     
Helena Dilongová, Mgr.   Štatutárny zástupca pre MŠ 
Patrícia Škrabeková, Bc   učiteľka MŠ
Martina Habová, Bc.   učiteľka MŠ
Soňa Bonková, Mgr.   učiteľka MŠ (materská dovolenka)
Veronika Špulierová, Bc   učiteľka MŠ
 Katarína Jablonská    školníčka

 27. 9. 2021 odchádza Monika Bošanská na materskú dovolenku a namiesto nej prichádza na zastupovanie Lucia Šikyňová.


Učitelia ZŠ s MŠ Hladovka 3. 9. 2021
Prvý rad zľava: Martina Gazdíková, Jana Vlčáková (zást. školy), Gabriela Pajdučáková (rid. školy), Eva Čechová, Stanislava Gazdíková, Zdenka Šprláková, Marianna Blahová, Eva Ťapajová, Katarína Kahanová, Daniela Lukáčová
Druhý rad zľava: Miroslav Žmijovský (správca farnosti), Mária Drndášová, Patrícia Lucká, Janka Margeťáková, Daniela Škrabeková, Eva Gašincová, Monika Bošanská, Michaela Vrabčeková, Ján Kubolek, Jozef Dulka,

Na fotografii chýbajú: Júlia Šefčíková a Erika Šikyňová.