Vo štvrtok 19. 5. 2011 sa na našej škole konala športová olympiáda, ktorej sa v rámci projektu Spoločne a zaujímavo zúčastnili aj žiaci z Poľskej spriatelenej gminy Raciechovice. Celý deň prebiehali súťaže vo florbale, futbale a volejbale.