Skloňovacie vzory zvieracích podstatných mien

Jednotné číslo- vzor chlap

Množné číslo –vzor dub(-y)

Množné číslo – vzor stroj(-e)

Slon, lev, sokol, jež, medveď

( o chlapovi), (o)slonovi, levovi, sokolovi, ježovi, medveďovi

Slony, levy, sokoly

Ježe, medvede

Všetky zvieracie podst. mená v mužskom rode

Zakončené v jednotnom čísle na tvrdú/obojakú spoluhlásku

Zakončené v jednotnom čísle na mäkkú spoluhlásku

Rozlišujte!

V množnom čísle dvojtvary psi/psy, vtáci/vtáky, vlci/vlky

Životné- vzor chlap(-i)

Neživotné- vzor dub(-y)

() čierni psi, sťahovaví vtáci, draví vlci

(tie) čierne psy, sťahovavé vtáky, dravé vlky

N.mn.č. slony, levy, ježe

A. mn.č. vidím slony, levy, ježe

Pri zvieracích menách N. mn.č. = A. mn. č

Nesprávne! (vidím )slonov, levov, ježov