Umeleckú literatúru delíme podľa pôvodu na :  a) ľudovú slovesnosť

b) umelú literatúru

Formy ľudovej slovesnosti:

Porekadlo je krátky výrok, ktorý obrazne vyjadruje životnú skúsenosť. Nemá poučenie: Tichá voda brehy myje, O tom už aj vrabce čvirikajú...

Pranostika je krátky výrok ľudovej slovesnosti, ktorý vznikol na základe dlhého pozorovania prírodných javov ( podnebia, počasia ) a dnes je zovšeobecnený.

Na Medarda,40 dní kvapká,Barbora, ťahá sane do dvora...

Príslovie je krátky  obrazne vyjadrený ľudový výrok, ktorý má poučenie.Aká práca, taká pláca,Trikrát meraj a raz strihaj

Aforizmus je stručný výrok, ktorý obsahuje vtipnú myšlienku.Slimák bez ulity je bezdomovec.

Anekdota je krátky a vtipný príbeh o skutočnej alebo vymyslenej udalosti, ktorý má neočakavaný záver s vtipnou pointou.

Hádanka je krátky text, ktorý skryto pomenúva predmety alebo javy na základe vonkajších znakov, vnútornej podobnosti alebo inej súvislosti. Je spojená s otázkou, na ktorú treba odpovedať.Strieborné ovce, rohatý pastier. (Mesiac a hviezdy)