Náš Detský folklórny súbor Goral sa každý rok zúčastňuje hádam na všetkých väčších i menších akciách v obci a najbližšom okolí, na okresných a krajských prehliadkach DFS, ľudových hudieb a speváckych súťaži.

Dúfame, že sa tam stretneme:-)