V posledných rokoch máva Detský folklórny súbor Goral v priemere okolo 50 členov - žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ. Na domácom pódiu sa však v programe často objavujú aj tí najmenší - deti z materskej školy a žiaci prvého stupňa.

Jeho vedúcou je Anna Harmatová.

 

Doterajší vedúci súboru:

DFS založil v r. 1957 Viktor Garbiar a Peter Jurči, ktorý bol jeho vedúcim spolu s manželkou Annou (od roku 1963) až do roku 1992

Janka Kučková 1992 až 1996 (s dievčatami pracovala ešte až do roku 1998).

Miroslav Jurči 1996 až 2002.

Jana Vlčáková september 2002 - jún 2012

Anna Harmatová júl 2012 -

 

Program súboru je poväčšine koncipovaný tak, aby si jeho členovia osvojili a pomohli zachovať čo najviac z kultúrneho dedičstva svojich otcov - čo najviac piesní a tancov.

Súbor má aj vlastnú detskú goralskú muziku, ktorej členovia, tak ako mnohé generácie pred nimi, sú v tejto oblasti "samoukmi" a svoje znalosti získavajú hlavne posluchom a "odkukávaním" techniky od starších muzikantov.