Tesne po Veľkej noci 12. apríla 2012  Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne usporiadalo súťažnú prehliadku detského hudobného folklóru ORAVSKÉ SPIEVANKY 2012. Z našej školy sa súťaže  zúčastnili: detská spevácka skupina DFS Goral pod vedením Mgr. Janky Vlčákovej, goralská muzika pod vedením Ľubomíra Harmatu ml. a zo sólistov Adam Harmata.  Porota pochválila deti z Oravy, nakoľko ich výkony boli oproti ostatným regiónom  na  vyššej úrovni a dosť  vyrovnané.  Najväčšiu radosť z hodnotenie poroty  mali chlapci z goralskej muziky, ktorí obsadili prvé miesto a postúpili na krajskú súťaž do Dolného Kubína.