Od 1. 8. 2021 sa oficiálne stránky nachádzajú na adrese:
https://zshladovka.edupage.org
Na týchto stránkach je zachytená doterajšia činnosť našej ZŠ s MŠ