Vážení rodičia,
prečítajte si prosím dôležitý oznam o dotáciách na stravu v školskom roku 2021/2022
Príloha číslo 1 - Dotácia na školskú stravu  
Príloha číslo 2 - Čestné vyhlásenie k dotácii na školskú stravu od 1.9.2021