Bola slnečná streda 16. 06. 2021 a žiaci šiestych ročníkov sa vybrali na poznávací turistický výlet do Jánošíkových dier. Počasie nám prialo, takže sme si tieto miesta mohli vychutnať do sýtosti. Cestou naspäť sme sa zastavili v obchodnom centre v Dolnom Kubíne. Spokojní sme sa všetci vrátili domov s piesňou na perách: „Sláva nášmu výletu!“