V priebehu mesiaca jún prebiehali na II. stupni našej školy skupinové aktivity zamerané na prevenciu a poradenstvo v situáciách z rôznych oblastí života. Zrealizované boli nasledujúce aktivity:
8. 6. 2021 - Efektívne učenie - 5. ročník
14. 6. a 21. 6. 2021 - Bezpečný internet II. - 6. ročník a Obchodovanie s ľuďmi - 9. ročník
16. 6. 2021 - Prečo povedať nie alkoholu a fajčeniu? - 8. ročník
17. 6. 2021 - Vplyv médií - 7. ročník
Za ochotu a pomoc ďakujeme CPPP a P so sídlom v Tvrdošíne, hlavne Mgr. Denise Šálkovej - sociálny pedagogóg, Mgr. Richardovi Vojtasovi - špeciálny pedagóg a Mgr. Eve Chorvátovej - psychológ.