8. júna 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavov Kubín. Našu základnú školu reprezentovali traja žiaci. Dominik Janík, Miriamka Blahová a Damián Janík. Výsledková listina OK Hviezdoslavov Kubín zo dňa 8.6.2021 nás oboznámila s víťazmi jednotlivých kategórií. V 1. kategórii próza sa na 3. mieste umiestnil Dominik Janík. V 2. kategórii próza sa na 2. mieste umiestnil Damián Janík. Všetkým trom recitátorom za úspešné reprezentovanie školy v okresnom kole recitačnej súťaže srdečne blahoželáme.