Z dôvodu pandemických opatrení sa okresné kolo Hviezdoslavov Kubín uskutoční 8. júna dištančnou formou. Našu základnú školu budú reprezentovať víťazi školského kola.


1. kategória poézia: Dominik Janík, 2. roč.,


1. kategória próza: Miriamka Blahová, 2. roč.,


2. kategória próza Damián Janík, 5. roč.
Prednes poézie a prózy bude tentokrát dosť netradičný – online. Nahrávku recitácie budú hodnotiť dňa 8.6.2021 dve komisie.
Hoci atmosféru súťaže narušil chýbajúci záverečný potlesk, deti svoje umelecké cítenie vložili do prednášaných textov s maximálnym úsilím. Veď posúďte sami. Prajeme krásny umelecký zážitok. p. uč. Daniela Lukáčová a Eva Gašincová.