19. 5. 2021 sa konalo Krajské kolo Biologickej olympiády - kategórie E. Našu školu reprezentovali tri deviatačky z 9.A. v dvoch odbornostiach.
V odbornosti zoológia - Alexandra Bugajová, ktorá obsadila 9. miesto zo 16. súťažiacich a v odbornosti botanika - Gabriela Záhradníková, ktorá skončila na 6. mieste a Sára Šikyňová na 9. mieste zo 14. súťažiacich. Všetky tri šikovné žiačky sú úspešné riešiteľky. K úspechu blahoželáme!