8. 4. 2021 sa konalo OK biologickej olympiády, ktorú každoročne organizuje Iuventa. Našu školu reprezentovali žiačky 9.A triedy v dvoch odbornostiach. Aj keď sme výsledky dostali až teraz, o to viac nás potešili. A ako dopadli naše dievčatá? Tu sú výsledky:
Odbornosť zoológia - Alexandra Bugajová - 1. miesto
Odbornosť Botanika - Gabika Záhradníková - 1. miesto a Sára Šikyňová - 2. miesto.
Okrem testovej časti zvládli bravúrne aj poznávaciu časť olympiády. Všetky tri žiačky postupujú aj na krajské kolo tejto olympiády. Dievčatám ďakujeme a blahoželáme k vynikajúcim výsledkom.