Oznamujeme rodičom a žiakom, že od 19.04.2021 (pondelok) nastupujú do školy na prezenčnú výučbu žiaci 8. a 9. ročníkov. Bližšie informácie nájdete na svojich EduPage kontách. Ostatní žiaci (5.-7.ročníkov) naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Ďakujeme!