Žiaci našej školy i vyučujúca SJL na  online hodinách literárnej výchovy prezentovali knihy, ktoré čítali a majú doma. Robili im reklamu. Podelili sa o dojmy a informácie z prečítanej knihy. Aj takto si pripomenuli marec - mesiac knihy.