Žiaci siedmeho ročníka sa na hodinách biológie distančne učia o dýchacej sústave človeka. Po prebraní učiva a zhliadnutí výukových videí ako pľúca fungujú, mali siedmaci možnosť vyrobiť umelé pľúca v domácich podmienkach. Do tejto výzvy sa zapojili Sonia Dutková, 7.A, Henrieta Hutlasová, 7.A, Diana Zurvalcová, 7.B a Martin Garbiar, 7.B. Pozrite si fotky podomácky vyrobených pľúc..