Posledný deň v tomto kalendárnom roku v škole, 18. 12. 2020, sme si vo svojich triedach urobili Vianočnú besiedku. Pani učiteľky nám objednali výbornú pizzu, ktorú nám urobila pani Skorušová, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Tento deň sme si užili a radostní sme vykročili na Vianočné prázdniny. Všetkým prajeme pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojej rodiny.