Aj v tomto školskom roku 2020/2021 sa uskutočnila známa matematická súťaž PYTAGORIÁDA, do ktorej sa zapojili žiaci 7. a 8. ročníka. Priebeh súťaže bol troška iný, keďže sa riešilo v online priestore a nie v škole, ale napriek tomu máme aj úspešných riešiteľov 15-tich zaujímavých úloh. V kategórii P7 najviac bodov získala Diana Zurvalcová (12b), Marianna Kovaliková (11b) a Radovan Bonk (11b) zo 7.B. V kategórii P8 sa najviac darilo Júlii Valkovej (11b) z 8.A,  Tamare Zurvalcovej (10b) a Samuelovi Greštiakovi (10b) z 8.B. Blahoželáme.