Niektorí žiaci usilovne pracujú aj počas distančného vzdelávania. Martin Garbiar a Diana Zurvalcová zo 7.B vytvorili v domácich podmienkach modely vodárenského filtra - jednoduchý princíp čistenia vôd. V rámci predmetu chémia, pri téme Voda, dostali žiaci dobrovoľnú úlohu pokúsiť sa vytvoriť jednoduchý filter na čistenie vody. Aj napriek tomu, že išlo o dobrovoľnú úlohu, títo žiaci sa jej zhostili výborne.