Dňa 1.12. 2020 sa žiaci 1. stupňa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže pod názvom Všetkovedko. Súťažiaci boli rozdelení do kategórií podľa ročníkov. 2.roč. Michaela Šuvadová, Dominik Janík, 3. roč. Michal Buš, Mária Harmatová a vo 4. roč. Simona Šprláková, Marek Harmata.
Spektrum Všetkovedko otázok je veľmi široké, zamerané na všeobecný prehľad detí daného veku. Deti riešia úlohy z matematiky, prírodovedy, vlastivedy ale aj zo sveta hudby a každodenného života. Veríme, že žiakom sa súťaž páčila a držíme im palce pri vyhodnocovaní.