Organizačné zabezpečenie prevádzky a vnútorného režimu základnej a materskej školy od 1. júna 2020 do konca školského roku nájdete v prílohe.