Naši ôsmaci dostali za úlohu z matematiky aplikovať dĺžku kružnice v praxi pomocou jazdy na bicykli. Ich úlohu bolo zistiť, akú trasu prejdú, ak sa im koleso otočí 1500-krát a samozrejme „Tour de Hladovka“ alebo „Tour de Suchá Hora“ absolvovať. Žiaci všetky informácie pekne zdokumentovali a cyklistiku si za krásneho počasia naplno užili.