Naši žiaci dostali veľmi ťažkú detektívnu úlohu, nájsť doma, na povale zaujímavý historický predmet, knihu, listinu,... Vykutrali také veci, že by sa vám o tom ani nesnívalo. Pri niektorých objavoch musel byť komentár, lebo ani učiteľka nevedela, na čo sa to používa, čo to je :)